Η ΑΣΔΥΚ ψέγει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού για αποκλεισμό της από τη διαβούλευση

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), ψέγει, για άλλη μια φορά, το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (ΤΔΔΠ) και συνακόλουθα το Υπουργείο Οικονομικών, για τον αποκλεισμό της από τη διαβούλευση για τον καταρτισμό Κανονισμών που τιτλοφορούνται  «Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμοί του 2024».

Η έλλειψη διαβούλευσης με την ΑΣΔΥΚ και με άλλες συνδικαλιστικές Οργανώσεις που εκπροσωπούν υπαλλήλους στον κρατικό τομέα και οι διαφωνίες και επιφυλάξεις που διατύπωσαν χθες ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, όπου ήταν υπό εξέταση οι προτεινόμενοι Κανονισμοί, οδήγησαν τελικά, σε αναβολή της συζήτησης και αναπομπή. Η Βουλή εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη στάση του ΤΔΔΠ και υπέδειξε ότι ρόλος της δεν είναι η διαβούλευση με τα εμπλεκόμενα μέρη που επηρεάζονται από τις όποιες νομοθεσίες και συνεπώς κάλεσε το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού να εξαντλήσει τον διάλογο με όλες τις Οργανώσεις.

Ο Γραμματέας της ΑΣΔΥΚ, Χριστόδουλος Αποστολίδης, ενώπιον των βουλευτών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών έψεξε το ΤΔΔΠ ότι κατατρύχεται από έλλειμμα δημοκρατίας και σεβασμού προς την Οργάνωση, υποδεικνύοντας την υποχρέωσή του να ενημερώνει όλες τις συνδικαλιστικές Οργανώσεις, για τις όποιες υπό εξέταση αλλαγές που αφορούν και επηρεάζουν στα δικαιώματα μεγάλου αριθμού δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι επέλεξαν να μην είναι οργανωμένοι στην ΠΑΣΥΔΥ.

Ο Γραμματέας της ΑΣΔΥΚ εστίασε στην πρόταση του ΤΔΔΠ για μείωση της ετήσιας άδειας ασθενείας, από 42 σε 28 εργάσιμες ημέρες και χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό από 8 σε 6 εργάσιμες ημέρες, που στοχεύει στην αποτροπή της καταχρηστικής χρήσης άδειας ασθενείας. Ο Γραμματέας της Οργάνωσης υπέδειξε ότι η παρεμπόδιση της καταχρηστικής χρήσης της άδειας ασθενείας δε θα επέλθει μέσω της συρρίκνωσης των ημερών ασθενείας τιμωρώντας έτσι όλους τους υπαλλήλους. Θέση της ΑΣΔΥΚ είναι ότι οι λόγοι της κατάχρησης της άδειας ασθενείας πρέπει να αναζητηθούν και να διασυνδεθούν με τους πιθανούς λόγους που ενδεχομένως να οδηγούν τους υπαλλήλους σε κατάχρηση όπως, οι συνθήκες εργασίας, το εργασιακό περιβάλλον και οι διαπροσωπικές σχέσεις.

Η ΑΣΔΥΚ πρότεινε την αύξηση της άδειας ανάπαυσης κατά δύο εργάσιμες ημέρες σε όλες τις ομάδες δημοσίων υπαλλήλων. Κάτι τέτοιο θα βοηθήσει τόσο στο θεσμό της οικογένειας όσο και στη βελτίωση της ισορροπίας μεταξύ της εργασίας και της ποιοτικής προσωπικής ζωής (work-life balance).

Ο Γραμματέας της ΑΣΔΥΚ έθεσε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών την αναγκαιότητα επίσπευσης της εφαρμογής της τηλεργασίας και της διευρυμένης υλοποίησής της σε όλο το εύρος του Δημοσίου. Έθεσε επίσης, την αναγκαιότητα εφαρμογής της 4ήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. Η θέση της ΑΣΔΥΚ, ανέφερε, είναι ότι η ταχεία προώθηση και καθιέρωση αυτών των εργαλείων στην  εργασία της Δημόσιας Υπηρεσίας και στον ευρύτερο κρατικό τομέα, μόνο πλεονεκτήματα μπορεί να αποφέρει.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

9 Απριλίου 2024