Η ΑΣΔΥΚ ζητά διαβούλευση μέσω Βουλής με το Υπουργείο Οικονομικών για το συνταξιοδοτικό

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, για κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου περί του Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων των Υπαλλήλων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έρχεται να διορθώσει μια πολύχρονη αδικία σε βάρος χιλιάδων δημοσίων υπαλλήλων.

Συνάμα όμως, η ΑΣΔΥΚ καταθέτει την απαρέσκειά της γιατί, η Οργάνωσή μας, όπως και άλλες Οργανώσεις του κρατικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αποκλείστηκαν από τη συμμετοχή στην κοινωνική διαβούλευση στο Υπουργείο Οικονομικών. Κακίζουμε τον διαχρονικό αποκλεισμό των μικρότερων Οργανώσεων από την κοινωνική διαβούλευση. Είναι η θέση μας ότι η συμμετοχή του συνόλου των συνδικαλιστικών φορέων στον κοινωνικό διάλογο θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας πριν τη λήψη των όποιων αποφάσεων για εργασιακά ζητήματα. Η ευθύνη για την περιθωριοποίηση της ΑΣΔΥΚ και άλλων Οργανώσεων βαραίνει πρώτιστα τον πολιτικό Προϊστάμενο του Υπουργείου Οικονομικών. Ως αποτέλεσμα αυτής της λανθασμένης προσέγγισης, η ΑΣΔΥΚ έλαβε γνώση του νομοσχεδίου για το συνταξιοδοτικό όταν αυτό κατατέθηκε ενώπιον της Βουλής. Η ΑΣΔΥΚ καλεί τη Βουλή όπως μη προχωρήσει στην ψήφιση του νομοσχεδίου  πριν τη λήξη των εργασιών της, για τις θερινές διακοπές, και όπως παρέμβει προς το Υπουργείο Οικονομικών ώστε ο πολιτικός Προϊστάμενος να προχωρήσει σε διαβούλευση για το συνταξιοδοτικό και με τις άλλες συνδικαλιστικές Οργανώσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

Επί του περιεχομένου του προτεινόμενου νομοσχεδίου, η ΑΣΔΥΚ έχει υποβάλει μακροσκελές υπόμνημα στη Βουλή και στο Υπουργείο Οικονομικών, γνωστοποιώντας τις θέσεις της. Τα πιο σημαντικά ζητήματα που εγείρει η Οργάνωση αφορούν στα ακόλουθα:

  • Άρθρο 17 «Το ενεργητικό του Ειδικού Ταμείου δύναται να επενδύεται από τον Υπουργό Οικονομικών με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του Σχεδίου, των εξαρτωμένων από αυτά τα μέλη και των συνταξιούχων». Θέση της ΑΣΔΥΚ είναι ότι, η επενδυτική πολιτική του Ειδικού Ταμείου Καταβολής Συντάξεων θα πρέπει να είναι καταγραμμένη κατά τρόπο σαφή. Θεμελιακή αρχή αποτελεί η διασφάλιση της μακροχρόνιας επάρκειας και βιωσιμότητας του Ταμείου. Η επενδυτική πολιτική αυτού του μεγαθήριου Ταμείου αποτελεί κεφαλαιώδες ζήτημα, γι’ αυτό διεκδικούμε τη διεύρυνση της Επιτροπής Παρακολούθησης, με τη συμμετοχή και άλλων συντεχνιών και τεχνοκρατών-αναλογιστών με τεχνογνωσία σε θέματα επενδύσεων. Ο δε ρόλος του κράτους ως εγγυητή της βιωσιμότητάς του εν λόγω Σχεδίου θα πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια
  • Άρθρο 30(2α) «Η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Αστυνομίας που έχει βαθμό όχι ανώτερο του λοχία περιλαμβανομένου και ειδικού αστυνομικού καθώς και η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους της Πυροσβεστικής που έχει βαθμό όχι ανώτερο του πυρονόμου είναι η ηλικία των 62 ετών». Η θέση της ΑΣΔΥΚ είναι ότι η υποχρεωτική αφυπηρέτηση των μελών της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής στο 62ο έτος της ηλικίας προφανώς δεν λαμβάνει υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες εργασίας αυτών των ομάδων εργοδοτουμένων. Ειδικά για τα Σώματα Ασφαλείας προτείνεται όπως επανέλθει το προηγούμενο μοντέλο αφυπηρέτησης, δηλαδή μετά από 29 χρόνια + 2 μήνες υπηρεσία ή στο 55ο έτος της ηλικίας.

Επίσης κρίνεται χρήσιμο να περιληφθούν διαφορετικές ρυθμίσεις που θα αφορούν εργοδοτούμενους σε βαρέα επαγγέλματα άλλων ειδικοτήτων (π.χ. εργαζόμενοι με σύστημα βάρδιας, πέραν των Σωμάτων Ασφαλείας, ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό κ.λπ).

Καταληκτικά, καταθέτουμε την ετοιμότητα της Οργάνωσής μας για διαβούλευση. Η συνεισφορά μας καθώς και των λοιπών ενδιαφερόμενων μερών θα επιφέρουν τις επιθυμητές τροποποιήσεις.

7 Ιουλίου, 2022