Η οικονομία αντέχει και την ΑΤΑ και αποκατάσταση μισθών

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία λειτούργησε για την κυπριακή εργοδοσία και κάποια κόμματα ως επιταχυντής προώθησης των γνωστών πάγιων επιδιώξεων τους, που διακρίνονται για το αντεργατικό περιεχόμενό τους.

Ο πόλεμος αποτέλεσε «ευνοϊκή» συγκυρία για τις εργοδοτικές Οργανώσεις, ΟΕΒ και ΚΕΒΕ, που έσπευσαν να επαναθέσουν ζήτημα κατάργησης της ΑΤΑ και μείωσης μισθών στο Δημόσιο, ίσως και στον ιδιωτικό τομέα, ως μέτρα στήριξης της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας. Τοποθετήσεις εν μέσω μιας εξαιρετικά στενάχωρης περιόδου, με πρωτόγνωρες συνθήκες για την κυπριακή κοινωνία, εργαζόμενους και επιχειρηματικό κόσμο, απότοκο, σε πρώτο στάδιο, της πανδημικής κρίσης και σε δεύτερο, της ραγδαίας αύξησης των τιμών αγαθών και υπηρεσιών.

Προς απάντηση σε αυτές τις αντεργατικές τοποθετήσεις, η ΑΣΔΥΚ δηλώνει ότι, θα προασπίσει τον θεσμό της ΑΤΑ και το μισθό κάθε εργαζόμενου. Η ΑΣΔΥΚ υπενθυμίζει ότι συστήματα αυτόματης τιμαριθμικής προσαρμογής μισθών λειτουργούν στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και στην Ισπανία και επιπλέον, σε άλλες χώρες είναι κατοχυρωμένος, δια νομοθεσίας, ο υπολογισμός τιμαρίθμου επί του εθνικού κατώτατου μισθού. Όλοι γνωρίζουμε τα ευεργετικά αποτελέσματα της ΑΤΑ, προστασία της αγοραστικής αξίας των μισθών των εργαζομένων, οι οποίοι μέσω της κατανάλωσης κινούν την οικονομία της χώρας. Ενδεχόμενη κατάργηση της ΑΤΑ συνεπάγεται συρρίκνωση του μισθού και συνακόλουθα της κατανάλωσης και κατ’ επέκταση αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Όσον αφορά στο άλλο, εξίσου σημαντικό ζήτημα, της συρρίκνωσης των μισθών στο Δημόσιο ή και στον ιδιωτικό τομέα, η ΑΣΔΥΚ επανατονίζει την πάγια θέση της ότι, ο μισθός δεν νοείται να αποτελεί εργαλείο συμπίεσης του εργατικού κόστους, με στόχο τη διατήρηση ή και την περαιτέρω αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων.

Προς απάντηση στις εργοδοτικές και λοιπές τοποθετήσεις για κατάργηση της ΑΤΑ και συμπίεση των μισθών, παραπέμπουμε στην τοποθέτηση του κ. Η. Ιωακείμογλου, επιστημονικού συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας Κύπρου, ΙΝΕΚ-ΠΕΟ, η οποία, όχι μόνο, συνηγορεί στη διατήρηση του θεσμού, αλλά και στη βελτίωση των μισθών, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

Καταληκτικά, ας μην κάνουν όρεξη οι εργοδοτικές Οργανώσεις και ας μην αναζητούν ανάμεσα στους εργαζόμενους στιβαρές πλάτες. Υπάρχουν και άλλες επιλογές, ας τις αναζητήσουν και με εποικοδομητικό πνεύμα να εξεταστούν τα νέα οικονομικά δεδομένα.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΣΔΥΚ

21 Μαρτίου 2022