Η υπόθεση Γιαννάκη και η εικόνα της Δημόσιας Υπηρεσίας

Η πρόσληψη και ανέλιξη ενός/μιας υπαλλήλου στο Δημόσιο στη βάση πτυχίων και άλλων ακαδημαϊκών προσόντων τα οποία στην πραγματικότητα το εμπλεκόμενο άτομο ενδέχεται να μην κατέχει συνιστά σοβαρό ποινικό μα και πειθαρχικό αδίκημα, για το οποίο ο νόμος προβλέπει αυστηρές και παραδειγματικές ποινές.

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ παρακολουθεί με προβληματισμό την κρίση που έχει ξεσπάσει στο Υπουργείο Υγείας, μεταξύ της πολιτικής προϊστάμενης, κας. Πόπης Κανάρη, και της Γενικής Διευθύντριας, κας. Χριστίνας Γιαννάκη, αναφορικά με τις αποκαλύψεις, από ανώνυμο λογαριασμό στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, για την επάρκεια και την εγκυρότητα των ακαδημαϊκών προσόντων της δεύτερης.

Το κύρος και η αξιοπιστία του Υπουργείου Υγείας έχει καταρρακωθεί από μια πρωτόγνωρη και πρωτοφανή κρίση με πολλαπλές διαστάσεις που αγγίζουν τον πυρήνα λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Και τούτο διότι η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας των ακαδημαϊκών προσόντων μιας Γενικής Διευθύντριας Υπουργείου, μέσα από έγγραφα, επιστολές και ντοκουμέντα που είδαν το φως της δημοσιότητας, χωρίς να δίδονται άμεσες και αποστομωτικές απαντήσεις είτε από το άμεσα θιγόμενο πρόσωπο, είτε από τους θεσμούς που είναι επιφορτισμένοι με την τήρηση και διαφύλαξη των σχετικών διαδικασιών πρόσληψης και ανέλιξης, πλήττουν καίρια κάθε έννοια χρηστής διοίκησης, καταρρακώνουν την εικόνα του Δημοσίου και κλονίζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς όλο τον κρατικό μηχανισμό και το σύνολο των λειτουργών του.

Από τη στιγμή που η κυρία Γιαννάκη απέφυγε και αποφεύγει να αντικρούσει ευθέως και χωρίς προφάσεις, δικαιολογίες και υπεκφυγές τις σχετικές αποκαλύψεις, αναμένουμε ότι το Υπουργικό Συμβούλιο θα αναθέσει την άμεση διερεύνηση του θέματος σε ανεξάρτητο σώμα το οποίο θα παρουσιάσει το πόρισμα δημόσια με όλα τα αναγκαία πρότυπα στοιχεία (πτυχία, διπλώματα και άλλα πιστοποιητικά) που αφορούν στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

25.8.2023