ΚΑΣ – ΑΣΔΥΚ: Ανάγκη για αλλαγές στο πλαίσιο μεταθέσεων στην Αστυνομία

Με αφορμή τις τελευταίες τοποθετήσεις/μεταθέσεις αριθμού αστυφυλάκων σε διάφορες Υπηρεσίες και Διευθύνσεις της Αστυνομίας και συνακόλουθες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, σύμφωνα με τις οποίες αυτές εμπεριέχουν το στοιχείο της παρατυπίας και της μη επαρκούς τεκμηρίωσης, και την τοποθέτηση του Αρχηγείου Αστυνομίας ότι όλες είναι νομότυπες, το Προεδρείο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ), κρίνει ότι πρέπει δημόσια να τοποθετηθεί επί του ζητήματος.

Οι τελευταίες μεταθέσεις αστυφυλάκων φαίνεται να είναι νομότυπες βάση του Περί Αστυνομίας Νόμου Άρθρο 8, αλλά τίθεται το ερώτημα κατά πόσο είναι και ηθικές. Ως γνωστό, η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται τίμια. Το Αρχηγείο Αστυνομίας επιλέγει να προτάσσει ένα άρθρο μίας νομοθεσίας ως ασπίδα, προκειμένου πίσω από αυτό να κρύβονται οι όποιες αδυναμίες του συστήματος τοποθετήσεων/μεταθέσεων ή και να εξυπηρετούνται άλλες σκοπιμότητες. Προσεγγίσεις που δε βρίσκουν σύμφωνο τον Κλάδο Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ.

Το ενδεδειγμένο και το αναμενόμενο, κατά την άποψή μας, θα ήταν η Αστυνομία να διαθέτει άλλα εργαλεία/διαδικασίες/πρακτικές, στη βάση των οποίων θα ρυθμίζονταν τα ζητήματα των μεταθέσεων. Το ενδεδειγμένο θα ήταν να λειτουργούν σαφείς διαδικασίες, με το Αρχηγείο της Αστυνομίας να δημοσιεύει τις  όποιες  υπηρεσιακές ανάγκες και  κενές θέσεις που προκύπτουν, βάση και των αναπτυξιακών σχεδιασμών της Υπηρεσίας,  στις Εβδομαδιαίες Διαταγές που εκδίδει ο Αρχηγός.  Ώστε με πλήρη διαφάνεια κάθε μέλος της Αστυνομίας να ενημερώνεται και να έχει τη δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την όποια θέση κρίνει ότι κατέχει τα προσόντα.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανοποιητικό ενδιαφέρον ή δεν πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια, τότε να δύναται ο Αρχηγός της Αστυνομίας να κάνει χρήση του δικαιώματός του, στη βάση του Περί Αστυνομίας Νόμου, προκειμένου να καλύψει τα όποια κενά, όπως κρίνει και αποφασίσει, προσμετρώντας και τις ατομικές ιδιαιτερότητες κάθε μέλους.

Τηρουμένης αυτής της διαδικασίας διασφαλίζεται το δικαίωμα της χρηστής διοίκησης και της ευταξίας και ουδείς θα δύναται να θέσει υπό αμφισβήτηση τις όποιες μεταθέσεις.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, το μόνο εργαλείο που έχει στη διάθεσή του ένας συνάδελφος/σα που θεωρεί ότι τυγχάνει άδικης ή και δυσμενούς μετάθεσης είναι μια επιλογή που δεν εξυπηρετεί καμία πλευρά. Ούτε τους συναδέλφους/σες, ούτε την ηγεσία της Αστυνομίας, αφού αφενός οδηγεί σε χρόνιους με υψηλό οικονομικό κόστος δικαστικούς αγώνες και αφετέρου, δημιουργεί προστριβές και αναστάτωση μεταξύ συναδέλφων και της ηγεσίας της Αστυνομίας.

Καταληκτικά, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος θεωρεί ότι χρήζει επανεξέτασης το πλαίσιο τοποθετήσεων/μεταθέσεων των μελών της Αστυνομίας, προκειμένου να υιοθετηθεί ένα σύγχρονο εργαλείο διοίκησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος καταθέτει την ετοιμότητά του να συμβάλει παραγωγικά προς αυτή την κατεύθυνση.

Εκ του Προεδρείου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

13 Ιουλίου 2023