ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ: Ικανοποίηση για την ανταπόκριση του Αρχηγού

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου  (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ), εκφράζει ευχαριστίες και ικανοποίηση για τη θετική ανταπόκριση του Αρχηγού της Αστυνομίας, κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου, στο αίτημά μας για παραχώρηση διευκολύνσεων σε ζευγάρια συναδέλφων/σών και μονογονείς οι οποίοι/ες έχουν τη φύλαξη των ανήλικων παιδιών τους, που αφορούσε στην εργασία κατά την εκλογική αναμέτρηση, στις δύο Κυριακές, 5 και 12 Φεβρουαρίου 2023, για την ανάδειξη Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος, τα παράπονα από συναδέλφους με αίτημα για διευκολύνσεις είναι σε αμελητέο αριθμό, σε σύγκριση με προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Αυτό καταδεικνύει ότι τα Γραφεία Επιχειρήσεων των Αστυνομικών Διευθύνσεων έκαναν ορθή διαχείριση του διαθέσιμου προσωπικού, λαμβάνοντας υπόψη τις ατομικές συνθήκες κάθε μέλους. Μεμονωμένη περίπτωση συναδέλφου μονογονιού, στην οποία δεν παραχωρήθηκε διευκόλυνση, όταν περιήλθε στην αντίληψη του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, το Προεδρείο προέβη σε επικοινωνία με το Αρχηγείο της Αστυνομίας και η ανταπόκρισή του ήταν άμεση και έγιναν οι απαραίτητες διευθετήσεις προς διευκόλυνση του εν λόγω μέλους.

Υπενθυμίζουμε ότι, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ έγκαιρα έθεσε το αίτημα για παραχώρηση διευκολύνσεων, με επιστολή προς τον Έφορο Εκλογών, την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας, καλώντας τους όπως δώσουν οδηγίες για διευθέτηση αυτού του ζητήματος.

Καταληκτικά, δεδομένου ότι θα ακολουθήσουν πολλές άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος θεωρεί πλέον αυτονόητη την παραχώρηση διευκολύνσεων στα ζευγάρια συναδέλφων/σών και σε μονογονείς με ανήλικα παιδιά. Θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο προς αυτή την κατεύθυνση να δρομολογηθούν οι απαιτούμενες ρυθμίσεις, προκειμένου να καταγραφεί αυτή η πρακτική σε Αστυνομική Διάταξη, ώστε μελλοντικά να μη χρειάζεται η όποια ενέργεια εκ μέρους της Οργάνωσής μας.

Με εκτίμηση

Εκ του Προεδρείου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

13 Φεβρουαρίου, 2023