ΚΑΣ – ΑΣΔΥΚ: Καταβολή υπερωριακής αποζημίωσης στις εκλογές

Ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του και το σύνολο των συναδέλφων/σών της Αστυνομίας, αναφορικά με το ζήτημα που προέκυψε ως προς το ύψος της υπερωριακής αποζημίωσης που θα καταβληθεί στα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία θα εργαστούν υπερωριακά, πέραν του κανονικού ωραρίου, στις δύο Κυριακές των προεδρικών εκλογών, 5 και 12 Φεβρουαρίου 2023.

Το Προεδρείο του Κλάδου μας έτυχε ενημέρωσης από την ηγεσία της Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία, το Αρχηγείο έχει υποβάλει αίτημα όπως η υπερωριακή αποζημίωση είναι αντίστοιχη υψηλότερης κλίμακας από αυτή που έχει ήδη, ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, δηλαδή, για το εποπτικό προσωπικό υπερωριακή αποζημίωση στη βάση της μέσης ωριαίας αμοιβής της κλίμακας Α9 +1 και για το μη εποπτικό προσωπικό στη βάση της μέσης ωριαίας αμοιβής της κλίμακας Α3.

Ο ΚΑΣ θεωρεί ότι, η υπερωριακή αποζημίωση πρέπει να καταβάλλεται στη βάση της αντίστοιχης βαθμίδας της μισθολογικής κλίμακας που είναι τοποθετημένος ο/η συνάδελφος ή να δίνεται η επιλογή στο μέλος, πέραν της κατ’ αποκοπής αποζημίωσης, της παραχώρησης και ανάλογου χρόνου ανάπαυσης για την υπερωριακή απασχόληση.

Ο ΚΑΣ χαιρετίζει την απόφαση του Αρχηγείου να υποβάλει αίτημα όπως η καταβολή της υπερωριακής αποζημίωσης να είναι σε υψηλότερη κλίμακα, από αυτή που ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Ο Κλάδος μας θεωρεί ότι αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση και αναμένουμε ότι το αίτημα θα τύχει θετικής ανταπόκρισης.

Καταληκτικά, καθώς θα ακολουθήσουν πολλές άλλες εκλογικές αναμετρήσεις ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος θεωρεί ότι πρέπει να εισαχθούν σαφείς ρυθμίσεις που να καθορίσουν το ύψος της υπερωριακής αποζημίωσης στην Αστυνομία.

Εκ του Προεδρείου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

03 Φεβρουαρίου 2023