ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ: Νομικά μέτρα κατά του Υπουργείου Οικονομικών για αντιμισθία εκλογών

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ), θεωρεί υποχρέωσή του να τοποθετηθεί δημόσια επί του ζητήματος που έχει ανακύψει και αφορά στη χαμηλή αντιμισθία που όρισε το Υπουργείο Οικονομικών, για όσα μέλη της Αστυνομίας υποχρεωτικά θα εργαστούν την ημέρα των επικείμενων εκλογών.

Ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ βρίσκεται σε επικοινωνία με το Αρχηγείο Αστυνομίας και είναι σε θέση να γνωρίζει ότι, ο Αρχηγός Αστυνομίας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης έχουν προβεί σε διαβήματα προς τον Υπουργό Οικονομικών εγείροντας θέμα αναθεώρησης της αντιμισθίας. Θέλουμε να ελπίζουμε ότι το αρμόδιο Υπουργείο θα εξετάσει με ταχύτητα το ζήτημα και θα τύχει ικανοποίησης.

Παρ’ όλα αυτά, ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει στη λήψη νομικών μέτρων καταγγέλλοντας το Υπουργείο Οικονομικών, για την απαράδεκτη απόφασή του, να υπολογίσει στο χαμηλότερο επίπεδο το ύψος της αντιμισθίας των μελών της Αστυνομίας, τα οποία θα εργαστούν στις εκλογές. Ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ επικρίνει το Υπουργείο Οικονομικών για την απόφασή του όπως η αντιμισθία είναι στη βάση της μισθοδοτικής κλίμακας Α3, αντί στην κλίμακα που είναι τοποθετημένο κάθε μέλος. Η απόφαση  του Υπουργείου Οικονομικών, όχι μόνο είναι μονομερής, δεν προηγήθηκε διαβούλευση με τους οργανωμένους φορείς των μελών της Αστυνομίας, αλλά και στερείται τεκμηρίωσης.

Ειδικότερα, ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον όλων των συναδέλφων/σών,  ανεξαρτήτως σε ποια Συντεχνία είναι οργανωμένοι, αποφάσισε την δρομολόγηση ομαδικής προσφυγής κατά της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, διεκδικώντας τερματισμό αυτής της λανθασμένης πρακτικής που προσβάλλει τα μέλη της Αστυνομίας. Δεν νοείται εργαζόμενοι στην Αστυνομία με προϋπηρεσία 15 και πλέον χρόνια, οι οποίοι είναι τοποθετημένοι στις κλίμακες Α7, Α8, Α9 να λάβουν αντιμισθία  που ισοδυναμεί με την κλίμακα νεοεισερχόμενου σπουδαστή της Αστυνομικής Ακαδημίας. Δεν μπορούν οι  Κυβερνώντες  να υποχρεώνουν τα μέλη της Αστυνομίας να εργαστούν για 20 και πλέον ώρες, αλλά να τσιγκουνεύονται να πληρώσουν αξιοπρεπώς χαμηλόμισθους εργαζόμενους. Για τον σκοπό αυτό απαραίτητη είναι η συμμετοχή όλων των συναδέλφων ώστε το κόστος της προσφυγής να είναι όσο το δυνατό χαμηλότερο.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Προεδρείο του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος.

Εκ του Προεδρείου του ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ

30 Μαΐου 2024