ΚΑΣ: Το ζητούμενο είναι η πρόσληψη μόνιμων αστυφυλάκων

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος, μέλος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΚΑΣ – ΑΣΔΥΚ, χαιρετίζει τις προσπάθειες της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση και αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών, από τα κατεχόμενα εδάφη προς την Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, θεωρεί ότι, η Κυβέρνηση ενήργησε βεβιασμένα και είναι λανθασμένη η απόφασή της για κατάθεση του νομοσχεδίου και των σχετικών κανονισμών, με τη μορφή του κατ’ επείγοντος, στη Βουλή των Αντιπροσώπων, που προβλέπει την ενίσχυσή της με την πρόσληψη 300 συμβασιούχων ειδικών αστυφυλάκων, οι οποίοι θα εργοδοτηθούν με συμβόλαιο εργασίας μέχρι και 28 μήνες και θα αναλάβουν καθήκοντα περιφρούρησης και αντιμετώπισης των μεταναστευτικών ροών σε διάφορα σημεία διέλευσης.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος έχοντας υπόψη τα δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, σχετικά την πρόσληψη 300 συμβασιούχων ειδικών αστυφυλάκων θεωρεί ότι, η λύση ενός προβλήματος δεν μπορεί να συνοδεύεται με τη δημιουργία ενός άλλου. Είναι η θέση μας ότι, η πρόσληψη συμβασιούχων ειδικών αστυφυλάκων θα προκαλέσει αναστάτωση στις τάξεις της Αστυνομικής Δύναμης και θα δημιουργήσει αστυνομικούς δύο ή και τριών ταχυτήτων με όλα τα αρνητικά συνακόλουθα. Προς ενίσχυση της θέσης μας παραπέμπουμε στη ρύθμιση που επιχειρήθηκε να δοθεί με την πρόσληψη ειδικών αστυφυλάκων για εκτέλεση βοηθητικών καθηκόντων. Ωστόσο, λόγω των αυξημένων αναγκών της Αστυνομίας σε ανθρώπινο δυναμικό, σταδιακά, οι ειδικοί αστυφύλακες ενσωματώθηκαν σε όλους τους Κλάδους της Αστυνομίας, εκτελώντας σχεδόν, τα ίδια καθήκοντα και έχοντας τις ίδιες και αυτές υποχρεώσεις με τους κανονικούς αστυνομικούς. Αυτή η ομάδα των εργαζομένων εξακολουθεί να βρίσκεται σε μειονεκτικότερη θέση έναντι των κανονικών αστυνομικών, καθώς δεν απολαμβάνει τους ίδιους όρους απασχόλησης. Αυτή η ομάδα ειδικών αστυφυλάκων, που αριθμεί γύρω στους 900 εργαζόμενους, μέχρι και σήμερα αγωνίζεται να πείσει την ηγεσία της Αστυνομίας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, ως προς την ορθότητα του αιτήματος για τη διασφάλιση ισότιμων εργασιακών δικαιωμάτων με τους μόνιμους αστυνομικούς.

Στην περίπτωση της πρόσληψης των 300 Συμβασιούχων ειδικών αστυφυλάκων, το ωράριο εργασίας και  οι όροι απασχόλησης θα καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Κατά τον ΚΑΣ προκύπτει σειρά ουσιαστικών ερωτημάτων όπως, πού θα υπάγονται, ποιο θα είναι το οργανόγραμμά τους, τι υποδομές και εξοπλισμό θα κατέχουν, θα εκτελούν μήπως, διαταγές οι οποίες δεν προβλέπονται στους όρους εργοδότησής τους; Αυτά και άλλα ουσιαστικά ερωτήματα θα πρέπει να απασχολήσουν τους αρμόδιους και να δώσουν επαρκείς απαντήσεις.

Θεωρούμε βέβαιο, ότι, εκ των πραγμάτων θα υπάρχει σχέση “εξάρτησης” με την υπόλοιπη Αστυνομική Υπηρεσία και η εξέλιξη της περίπτωσης της εργοδότησης των 300 συμβασιούχων ειδικών Αστυνομικών, θα είναι ίδια με αυτή των ειδικών αστυνομικών.

Κατά την άποψή μας, οι εκάστοτε κυβερνώντες αναδεικνύονται πρωταθλητές στην εξεύρεση ευφάνταστων ρυθμίσεων που στοχεύουν στην πρόσληψη φτηνού εργατικού δυναμικού, που θα στερείται προοπτικής ανέλιξης και αξιοπρεπών εργασιακών δικαιωμάτων.

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ανάγκες της Αστυνομίας σε ανθρώπινο δυναμικό, εισηγείται την προκήρυξη θέσεων για την πρόσληψη 300 μόνιμων αστυνομικών, στους οποίους θα ανατεθούν καθήκοντα ενίσχυσης των σημείων διέλευσης στο πλαίσιο του ελέγχου προς αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

Καλούμε λοιπόν, την ηγεσία της Αστυνομίας και την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης όπως κάνουν δεύτερες σκέψεις επί του σοβαρού αυτού ζητήματος και να διαβουλευθούν με τους φορείς των οργανωμένων μελών της Αστυνομίας, προκειμένου να εξευρεθούν οι αποτελεσματικότερες ρυθμίσεις.

Εκ του Προεδρείου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

09 Μαΐου, 2022