ΚΑΣ: Βάζουμε μπρος για ασφαλιστική και νομική κάλυψη

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος, που υπάγεται στην Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου-ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, επιθυμεί να ενημερώσει τους συνάδελφους και συναδέλφισες –οι οποίοι υπηρετούν στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, ότι είναι σε διαδικασία διερεύνησης του ζητήματος και λήψης προσφορών για σκοπούς νομικής και ασφαλιστικής κάλυψης των μελών του ή και άλλων συναδέλφων οι οποίοι θα ενδιαφέρονταν να εγγραφούν μέλη του Κλάδου μας.

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση αυτή λήφθηκε σε πρόσφατη συνάντηση αντιπροσωπείας του Προεδρείου του ΚΑΣ με το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΔΥΚ. Ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ αναλαμβάνει την δρομολόγηση διπλής διαδικασίας λήψης προσφορών ως εξής:

  • για την παροχή νομικής εκπροσώπησης και συμβουλευτικής σε υποθέσεις πειθαρχικών και ποινικών υποθέσεων εναντίον μελών μας. Θα ζητηθούν προσφορές από δικηγορικά γραφεία ως προς το κόστος.
  • για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης των μελών της, σε περιπτώσεις τραυματισμού, ατυχήματος με αποτέλεσμα την ολική ή μερική αναπηρία και τον θάνατο σε ώρα καθήκοντος.

Πρόκειται για δύο σημαντικά ζητήματα, που αποτελούν πάγια αιτήματα των αστυνομικών και πυροσβεστών. Είναι η εκτίμησή μας ότι μέσω της αγοράς υπηρεσιών είναι δυνατό αυτά να ικανοποιηθούν σε ουσιαστικό βαθμό προς όφελος των μελών του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ.

Συνάμα, ο ΚΑΣ και η ΑΣΔΥΚ συνεχίζουν τις προσπάθειες προώθησης αυτών των δίκαιων αιτημάτων καλώντας τον εργοδότη μας να κατοχυρώσει τους εργοδοτούμενούς του, τουλάχιστον, στο σκέλος που αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των αστυνομικών και των πυροσβεστών.

Εκ του Προεδρείου του ΚΑΣ

9 Ιουνίου, 2021