Κατάπληξη για τη σπουδή του Υπουργείου Οικονομικών

Είναι πραγματικά με κατάπληξη που πληροφορηθήκαμε από τα ΜΜΕ, για την απόφαση της Κυβέρνησης, να εξετάσει τα αιτήματα των δημοσίων υπαλλήλων, που αφορούν στην επανεξέταση της φόρμουλας υπολογισμού των υπερωριών και των επιδομάτων βάρδιας, που ως γνωστό, παραμένουν εδώ και χρόνια, ακρωτηριασμένα κατά 15%, συνεπεία των μνημονιακών μέτρων. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ τα αιτήματα υποβλήθηκαν από την ΠΑΣΥΔΥ! Ο αιφνιδιασμός και η αμηχανία μας δικαιολογημένη, καθώς αυτά τα αιτήματα είχαν υποβληθεί με επιστολές, από την Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Γιώργο Παντελή από τις αρχές Σεπτεμβρίου 2022 (https://asdyk.org/apokatastasi-ton-genikon-epidomaton/). Πλην όμως, έτυχαν αρνητικής προσέγγισης.

Δεν έχουμε εικόνα ως προς το τι έχει μεσολαβήσει στο μεσοδιάστημα και λειτούργησε κατά τρόπο καταλυτικό, ώστε το Υπουργείο Οικονομικών να επιδεικνύει τέτοια προθυμία και σπουδή για εξέταση των αιτημάτων ενώπιον της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού. Ολωσδιόλου η προθυμία της Κυβέρνησης να εξετάσει τα εν λόγω αιτήματα εκδηλώνεται σε ιδιαίτερες χρονικές συγκυρίες. Στην εκπνοή του χρόνου, στην τελευταία συνεδρία της ΜΕΠ, που συνήλθε σήμερα.

Η ΑΣΔΥΚ χαιρετίζει το γεγονός ότι, έστω εκ των υστέρων, τα αιτήματά της υιοθετήθηκαν και από την ΠΑΣΥΔΥ και αναντίλεκτα θα χαιρετίσει την όποια κυβερνητική απόφαση που θα κινείται στην κατεύθυνση της επαναφοράς και της αποκατάστασης δικαιωμάτων των υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου κρατικού τομέα. Πλην όμως, η Οργάνωσή μας δεν μπορεί παρά να εντοπίζει, για ακόμη μια φορά, την εξόφθαλμη διάκριση και τη μεροληπτική στάση του Υπουργείου Οικονομικών σε βάρος της ΑΣΔΥΚ. Η ΑΣΔΥΚ συνδικαλίζεται εδώ και οκτώ χρόνια και το Υπουργείο Οικονομικών έχει υποχρέωση να επανεξετάσει το ζήτημα της συμμετοχής της Οργάνωσής μας στη διαδικασία διαβούλευσης ενώπιον της ΜΕΠ, για ζητήματα που αφορούν και επηρεάζουν τους υπαλλήλους του Δημοσίου.

21 Δεκεμβρίου 2022