Κλάδος Επιμελητών ΑΣΔΥΚ: Τέλος του 2024 η μελέτη στελέχωσης των σχολείων

Μέχρι τέλος του 2024 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, (ΥπΠΑΝ), αντικείμενο της οποίας θα είναι η καταγραφή των αναγκών των σχολείων Μέσης και Τεχνικής Εκπαίδευσης, και άλλων εξειδικευμένων σχολείων (ΜΙΕΕΚ, ΚΙΕ, Μουσικά σχολεία, Βραδινά/Εσπερινά) και των Σχολικών Εφορειών, σε επιμελητές, για αποτελεσματικότερη στελέχωση, λαμβάνοντας υπόψη και την παράμετρο της εσωτερικής δομής του Κλάδου Επιμελητών.

Τα ευρήματα της μελέτης θα τεθούν ενώπιον και των οργανωμένων φορέων των επιμελητών και αρχές του 2025 αναμένεται ότι, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα την υποβάλει στο Υπουργείο Οικονομικών για δρομολόγηση της υλοποίησής της.

Στο παρόν στάδιο, το αρμόδιο Υπουργείο επεξεργάζεται τους όρους προκήρυξης του σχετικού διαγωνισμού ανάθεσης της μελέτης.

Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Μαρίνα Ιωάννου Χασάπη, σε αντιπροσωπεία του Κλάδου Επιμελητών, που υπάγεται στην Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ). Η συνάντηση του Κλάδου Επιμελητών με την ΓΔ του Υπουργείου Παιδείας πραγματοποιήθηκε μετά από αίτημα του πρώτου (ημερ. 27.Μαρτίου 2024).

Ο Πρόεδρος του Κλάδου Επιμελητών ΑΣΔΥΚ, Χριστάκης Χριστοδούλου εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού «να προχωρήσει με τη διενέργεια της μελέτης στην οποία θα αποτυπώνονται οι συνολικές ανάγκες σε αριθμό επιμελητών», σημειώνοντας ότι «η προηγούμενη διενεργήθηκε το 1996 (πριν 28 χρόνια) και πλέον δεν ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις και η νέα μελέτη θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο επίλυσης των λιμνάζοντων προβλημάτων στα σχολεία».

Ο Πρόεδρος του Κλάδου Επιμελητών ΑΣΔΥΚ επέδωσε στη Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Παιδείας μακροσκελές υπόμνημα, στο οποίο καταγράφονται τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιμελητές, τονίζοντας «τις περιορισμένες ως ανύπαρκτες προοπτικές ανέλιξης και τη χαμηλή μισθοδοσία σε σχέση με τα καθήκοντα και τα προσόντα που απαιτεί η θέση». Ο κ. Χριστοδούλου έθεσε επίσης, το ζήτημα της μετακίνησης των επιμελητών εντός και εκτός της επαρχίας τους, σημειώνοντας την ανάγκη εισαγωγής πλαισίου που θα ρυθμίζει κατά τρόπο αντικειμενικό και διαφανή το θέμα και θα διασφαλίζει την ισότιμη μεταχείριση όλων των εργαζομένων.

Ακόμη ο Πρόεδρος του Κλάδου Επιμελητών ΑΣΔΥΚ έθεσε το θέμα των όρων εργοδότησης των επιμελητών με μερική απασχόληση στα ΚΙΕ, ΜΙΕΕΚ, Βραδινά και Εσπερινά σχολεία, τονίζοντας ότι «είναι άδικοι για το προσωπικό καθώς οι απολαβές αποτελούν συνάρτηση με το αριθμητικό σύνολο των μαθητών, με αποτέλεσμα όταν αυτό μειώνεται συνακόλουθα συρρικνώνεται και ο μισθός και επιπλέον, το καλοκαιρινό δίμηνο, όταν κλείνουν τα σχολεία, παραμένουν άνεργοι και στερούνται του δικαιώματος λήψης ανεργιακού επιδόματος». Οι συγκεκριμένοι όροι εργοδότησης, υπέδειξε, είναι αντίθετοι, τόσο με ευρωπαϊκές Οδηγίες, όσο και με την εγχώρια εργατική νομοθεσία.

Τον Κλάδο Επιμελητών συνόδευσε ο Γραμματέας της ΑΣΔΥΚ, Χριστόδουλος Αποστολίδης, ο οποίος δήλωσε ότι η Συντεχνία συμμερίζεται πλήρως τα τεκμηριωμένα αιτήματα των επιμελητών και κάλεσε το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας να τα εξετάσει με ευνοϊκή διάθεση με γνώμονα την εύρυθμη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των σχολείων.

Κλάδος Επιμελητών ΥπΠΑΝ – ΑΣΔΥΚ

29 Μαρτίου 2024