Κλάδος Τμήματος Δασών: Αναβάθμιση του Δασικού Κολεγίου σε Σχολή του ΤΕΠΑΚ

Ο Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δασών, που υπάγεται στην  Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ, χαιρετίζει τις πρόσφατες αποφάσεις της Κυβέρνησης, που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση και αναβάθμιση των πολιτικών διαχείρισης και αντιμετώπισης των φυσικών καιρικών φαινομένων, με έμφαση τα ακραία, που συνεπάγονται σοβαρές ανθρώπινες απώλειες και υλικές καταστροφές, συχνά μεγάλης κλίμακας.

Πιο συγκεκριμένα, ο Κλάδος Υπαλλήλων Τμήματος Δασών, – ΑΣΔΥΚ, δηλώνει ικανοποίηση για τις πρόσφατες αποφάσεις της Διϋπουργικής Επιτροπής, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, για ενίσχυση με ακόμη τρία ειδικά αεροσκάφη της Μονάδας Πτητικών Μέσων του Τμήματος Δασών. Αναμφίβολα η περαιτέρω ενίσχυση του στόλου της Μονάδας Πτητικών Μέσων θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αντιμετώπιση  των πυρκαγιών στη χώρα μας.

Επίσης, η απόφαση για επαναλειτουργία του Δασικού Κολεγίου, που βρίσκεται στον Πρόδρομο, για σκοπούς παροχής βασικής κατάρτισης στους εργαζόμενους του Τμήματος Δασών, αποτελεί βήμα προς την ορθή κατεύθυνση και αναμένουμε ότι θα δρομολογηθεί το ταχύτερο.

Ο Κλάδος επαναφέρει το πάγιο αίτημά του, για αναβάθμιση του επιπέδου εκπαίδευσης από το Δασικό Κολέγιο. Tο Δασικό Κολέγιο θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε Σχολή Ανώτερης Εκπαίδευσης και, αν είναι δυνατό, να ενταχθεί στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με παράλληλη διεύρυνση του κύκλου των προγραμμάτων σπουδών, στα ζητήματα διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των δασικών οικοσυστημάτων.

Επίσης, το Δασικό Κολέγιο στο πλαίσιο της αναβάθμισής του είναι χρήσιμο να αναπτύξει συνεργασίες με τις τοπικές Αρχές της περιοχής, για διάφορα ζητήματα, περιλαμβανομένης της δασοπυρόσβεσης, με σύσταση δικτύου εθελοντών. Ανάλογη συνεργασία θα μπορούσε να επιδιωχθεί και με τον Επίτροπο Ανάπτυξης Ορεινών Περιοχών.

Είναι η θέση μας ότι η ταχεία επαναλειτουργία του Δασικού Κολεγίου και η ανάπτυξη συνεργειών θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη, τόσο για τους εργαζόμενους του Τμήματος Δασών και το Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, όσο και για την αναζωογόνηση της ευρύτερης περιοχής.

Κλαδικό Συμβούλιο Τμήματος Δασών – ΑΣΔΥΚ

12 Οκτωβρίου 2023