Με αίτημα της ΑΣΔΥΚ η αναθεώρηση των οδοιπορικών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για αναθεώρηση των επιδομάτων οδοιπορικών, που καταβάλλονται στους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους οχήματα για την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων. Η αναθεώρηση των οδοιπορικών τίθεται  σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι, πρώτη η ΑΣΔΥΚ με επιστολή προς τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Γιώργο Παντελή, (ημερ. 5.5.2022), είχε υποβάλει αίτημα επανεξέτασης του υπολογισμού επιδόματος οδοιπορικών. Στην εν λόγω επιστολή, η Οργάνωση σημείωνε ότι, οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι χρησιμοποιούν το ιδιωτικό τους όχημα για εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών, επωμίζονται αυξημένο κόστος λόγω της παρατεταμένης αλματώδους αύξησης των τιμών στα καύσιμα, του αυξημένου κόστους συντήρησης των οχημάτων και συνακόλουθα του αυξανόμενου εργατικού κόστους από τα συνεργεία.

Διοικητικό Συμβούλιο ΑΣΔΥΚ

1 Ιουλίου, 2022