Μισθολογική επανόρθωση απολαβών στο Δημόσιο

Θέμα μισθολογικής επανόρθωσης των μισθών, ως αντιστάθμισμα της απώλειας που είχαν και θα έχουν, ακόμη και μετά την αφυπηρέτησή τους, οι υπάλληλοι οι οποίοι υπηρετούν στο Δημόσιο, συνεπεία της πενταετούς παγοποίησης των προαγωγών και των προσαυξήσεων, θέτει η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ).

Ειδικότερα, το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ με επιστολή (ημερ. 25.11.2021), προς τον Γ.Δ. του Υπουργείου Οικονομικών, θέτει κατά τρόπο συγκεκριμένο, ζήτημα βελτίωσης της μισθολογικής θέσης των χαμηλόμισθων δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι υπηρετούν στις κλίμακες Α1 ως Α7. Η ΑΣΔΥΚ σημειώνει ότι, με τις μειώσεις, αλλά και το πενταετές πάγωμα προαγωγών και προσαυξήσεων, οι εργαζόμενοι έχουν απωλέσει σημαντικό μέρος των απολαβών τους την τελευταία δεκαετία, χωρίς οποιαδήποτε προοπτική αναπλήρωσής του.

Για παράδειγμα, μεγάλη μερίδα των χαμηλόμισθων υπαλλήλων (συνδυασμένες κλίμακες Α2-Α5-Α7) αναμένεται να παραμείνουν καθηλωμένοι στην Α2 και για να ανελιχθούν στην Α5, θα απαιτηθούν συνολικά 18 χρόνια (13 βαθμίδες της Α2 + πέντε χρόνια παγοποίησης) και 26 χρόνια για ανέλιξη στην κλίμακα Α7.

Ως ελάχιστη κίνηση στήριξης αυτών των εργαζομένων, η ΑΣΔΥΚ προτείνει οι εργαζόμενοι να ανελίσσονται από την κλίμακα Α2 στην Α5, όταν φτάσουν μισθολογικά στην κατώτερη βαθμίδα της Α5 (δηλαδή σε 14 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της πεντάχρονης παγοποίησης) και από την κλίμακα Α5 στην Α7, όταν ο/η υπάλληλος φτάσει στην κατώτερη βαθμίδα της Α7 (δηλαδή σε 22 χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της πεντάχρονης παγοποίησης). Υπενθυμίζεται ότι, αυτός  ο τρόπος  ανέλιξης, στις συνδυασμένες κλίμακες, εφαρμοζόταν στο παρελθόν στο Δημόσιο, ενώ η συγκεκριμένη πρακτική εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε ημικρατικούς οργανισμούς (π.χ. ΑΗΚ).

Επίσης, στην ίδια επιστολή, η ΑΣΔΥΚ έθεσε επί τάπητος και ζήτημα ευρύτερης μισθολογικής επανόρθωσης, για το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων και κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών όπως αναζητήσει μέτρα αποκατάστασης της αδικίας, συνεπεία των μέτρων που είχαν επιβληθεί και τα οποία συνεχίζουν στην ουσία να τιμωρούν τους δημοσίους υπαλλήλους.

Εκ του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ

30/11/2021