Ο Γραμματέας της ΑΣΔΥΚ στη Βουλή

Τις θέσεις της ΑΣΔΥΚ ενώπιον δύο Kοινοβουλευτικών Επιτροπών κατέθεσε σήμερα ο Γραμματέας της ΑΣΔΥΚ, Χριστόδουλος Αποστολίδης.

Ειδικότερα, ο κ. Αποστολίδης εκπροσώπησε την Οργάνωση στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής  Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, στη συζήτηση του θέματος «Ο ρόλος, οι αρμοδιότητες και οι δράσεις των εμπορικών ακολούθων, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους και η ενδεχόμενη ανάγκη για τοποθέτηση εμπορικών ακολούθων σε άλλες χώρες». Ο Γραμματέας κατέθεσε τη θέση ότι, το Υπουργείο Εμπορίου θα πρέπει να εφαρμόζει δείκτες παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας και της συνεισφοράς των εμπορικών ακολούθων στην κυπριακή οικονομία και να εξετάσει τρόπους ενίσχυσης των εμπορικών κέντρων της χώρας μας στο εξωτερικό. Θέση με την οποία συμφώνησαν και οι βουλευτές. Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ζήτησε από το αρμόδιο Υπουργείο όπως μέχρι το καλοκαίρι υποβάλει μελέτη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας της εργασίας των ακολούθων στα εμπορικά κέντρα της Κύπρου.

Επίσης ο Γραμματέας της ΑΣΔΥΚ συμμετείχε στη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, στη συζήτηση του θέματος «Η υποστελέχωση του Τμήματος Δασών, τα προβλήματα που πιθανόν να προκύπτουν και η ανάγκη περαιτέρω προσλήψεων». Η συνεδρία αφορούσε συνέχιση της συζήτησης. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη διαδικασία πλήρωσης 10 θέσεων για τη μονάδα πτητικών μέσων και άλλες 112 ωρομίσθιου προσωπικού για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης του λοιπού δασικού προσωπικού το θέμα θα επανεξεταστεί. Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών ανέφερε πως κατά την περσινή θερινή περίοδο βιώσαμε 214 πυρκαγιές, αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τον μέσο όρο των τελευταίων ετών. Η εξέταση του θέματος θα συνεχιστεί με την παρουσία του πολιτικού προϊστάμενου του αρμόδιου Υπουργείου.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

8.2.2022