Οι άριστοι των αρίστων και το στρεβλό σύστημα αξιολόγησης

Το 97% του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι έτυχαν αξιολόγησης από τους προϊσταμένου τους κρίθηκαν ως εξαίρετοι, όπως ανακοίνωσε η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (ΕΔΥ), παραπέμποντας σε στοιχεία που αφορούν στο 2019. Η καθεχρονική πανομοιότυπη ανακοίνωση της ΕΔΥ, για τους άριστους των αρίστων στο Δημόσιο, εξελίσσεται στο πιο σύντομο ανέκδοτο και αγγίζει τα όρια της σκανδαλώδους φάρσας, προκαλώντας θυμηδία.

Εύλογα τίθεται το ερώτημα, αν η συντριπτική πλειοψηφία των υπαλλήλων είναι εξαίρετοι, τότε γιατί αυτές οι επιδόσεις δεν αντανακλώνται στην εξυπηρέτηση του πολίτη, ο οποίος, συχνά πυκνά ταλαιπωρείται στη διεκπεραίωση μιας υπόθεσής του.

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ, θεωρεί ότι η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων διαθέτει ζηλευτή ακαδημαϊκή επάρκεια και τεχνογνωσία, πλην όμως, ο δημόσιος υπάλληλος, ο υπεύθυνος και επιμελής, απογοητευμένος πλέον από την ισοπεδωτική αξιολόγηση, αποφεύγει να αναλάβει πρωτοβουλίες και συμπεριφέρεται ευθυνόφοβα και ευθυγραμμίζεται πλήρως με την τήρηση του αυστηρού πνεύματος και γράμματος της νομοθεσίας.

Η ΑΣΔΥΚ επαναλαμβάνει για πολλοστή φορά, ότι το υφιστάμενο στρεβλό σύστημα αξιολόγησης έχει ξοφλήσει, λειτουργεί ως τροχοπέδη και δημιουργεί αντικίνητρα για τους φιλότιμους και αποδοτικούς εργαζόμενους. Πλέον, αυτό το σύστημα αξιολόγησης πλήττει την αξιοπρέπεια εκείνων των υπαλλήλων οι οποίοι με ευσυνειδησία εκτελούν τα καθήκοντά τους.

Το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης επικρέμεται ως δαμόκλειος σπάθη από τον εκάστοτε προϊστάμενο/νη επί των υφισταμένων του, οι οποίοι, συχνά πυκνά, υποχωρούν στις όποιες απαιτήσεις του/της, προκειμένου να μην εξασφαλίσουν δυσμενή βαθμολογία.

Η ΑΣΔΥΚ, τάσσεται υπέρ της αξιολόγησης των 360 μοιρών, αξιολόγηση του προϊστάμενου προς τον υφιστάμενο και αντιστρόφως.

Είναι τοις πάσι γνωστό ότι, επικεφαλής σε διάφορα Τμήματα/Υπηρεσίες στη Δημόσια Υπηρεσία στερούνται ακαδημαϊκής, ηγετικής και οργανωτικής επάρκειας. Αποτελεί κοινό μυστικό ότι στην αξιολόγηση των υπαλλήλων υπεισέρχονται και άλλα στοιχεία και παράμετροι, πέραν των καθορισμένων από τους σχετικούς Κανονισμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Η ΑΣΔΥΚ θέτει ψηλά στις προτεραιότητές της τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης, διότι θεωρεί ότι μαζί με την υιοθέτηση και άλλων καλών πρακτικών και συστημάτων ενθάρρυνσης, θα θέσει τη λειτουργία του Δημοσίου σε ορθότερη βάση και θα προάγονται οι ικανότεροι.

Η εικόνα που εκπέμπει το σαρωτικό 97% των εξαίρετων υπαλλήλων δεν περιποιεί τιμή σε ένα Κράτος που θέλει να παρουσιάζεται ως σύγχρονο. Πώς επιτρέπεται η συντήρηση αυτού του ανεπαρκούς συστήματος αξιολόγησης και ποιες σκοπιμότητες το συντηρούν;

Η Πολιτεία έχει καθυστερήσει με τη μεταρρύθμιση του Δημοσίου και αναμένουμε ότι, έστω και τώρα, θα δραστηριοποιηθεί. Η ΑΣΔΥΚ απευθύνει έκκληση προς τη Βουλή όπως, το ταχύτερο και μακριά από κομματικές σκοπιμότητες, προωθήσει την ψήφιση των νομοσχεδίων για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

17 Ιουνίου, 2021