21η Μαρτίου – Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας

Φέτος συμπληρώνονται 50 χρόνια από την θέσπιση της Παγκόσμιας Ημέρας της Δασοπονίας. Στις 21 Μαρτίου 1971, καθιερώθηκε στην Ρώμη από τη διεθνή κοινότητα η Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, με σκοπό να αφυπνίσει τους πολίτες ως προς τη σημασία των δασών και την ανάγκη προστασία τους. Αυτή η μέρα είναι αφιερωμένη στο «να μάθουμε να αγαπάμε τα δάση».

Η «Δασοπονία» ως δραστηριότητα που στηρίζεται στην επιστήμη, καθορίζει και οριοθετεί την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στο δάσος ως φυσικό πόρο και τον άνθρωπο «διαχειριστή του οικοσυστήματος» και αυτό έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Η «Δασοπονία» καθορίζει τον τρόπο διαχείρισης και προστασίας των δασών αλλά και της αειφορικής ανάπτυξης όλων των οικοσυστημικών λειτουργιών του δάσους.

Η προστασία και διαχείριση των δασών και των δασικών εκτάσεων, η  δασική ανάπτυξη, η εκτέλεση δασοτεχνικών έργων, οι δασικές χαρτογραφήσεις αποτελούν αντικείμενο εργασίας των Δασικών Υπαλλήλων στην προσπάθεια τους για διαχείριση, προστασία και ανάπτυξη των δασών του νησιού μας.

Η διαχείριση των δασών είναι αδήριτη ανάγκη στις μέρες μας, λόγω και των αρνητικών εξελίξεων  στα περιβαλλοντικά θέματα, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η απερήμωση, οι απειλές στη βιοποικιλότητα, η εκτεταμένη υλοτόμηση των τροπικών  δασών και η εκτεταμένη λατόμευση των Δασών.

Ο Κλάδος Υπαλλήλων του Τμήματος Δασών της  Ανεξάρτητης Συντεχνίας  Δημοσίων Υπαλλήλων ΑΣΔΥΚ, δηλώνει ότι θα σταθεί εμπόδιο σε όλους όσοι προκαλούν την καταστροφή της Κυπριακής Φυσικής Κληρονομιάς  και καλεί την Πολιτεία όπως σχεδιάσει πολιτικές που θα την προάγουν και θα στηρίζουν ουσιαστικά την προστασία των Δασών μας και όπως αφομοιώσει όλα όσα προβλέπει η Πράσινη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα δασικά οικοσυστήματα απαιτούν διαχείριση κι όχι εκμετάλλευση.

 

Εκ του Κλαδικού Συμβουλίου ΑΣΔΥΚ

Τμήματος Δασών

21 Μαρτίου 2021