Παραχώρηση προκαταβολής για την αγορά ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) υπέβαλε  αίτημά προς το Υπουργείο Οικονομικών για πλήρη επαναφορά του ωφελήματος χορήγησης προκαταβολής για αγορά οχήματος, χωρίς τη μορφή δανείου με τόκο 3%.  Το ωφέλημα να χορηγείται αποκλειστικά και μόνο σε όλους όσοι είναι αναγκασμένοι και αποδεδειγμένα χρησιμοποιούν το όχημά τους για τη διεκπεραίωση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων σε τακτική βάση. Η τελευταία φορά που λειτούργησε το εν λόγω σχέδιο ήταν το 2012.

Στην ΑΣΔΥΚ θεωρούμε ότι τα τελευταία χρόνια συντρέχουν πολλοί λόγοι που επιβάλλουν την επαναφορά του ωφελήματος και συνάμα στην αναθεώρησή του, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα. Συγκεκριμένα, η δραματική αύξηση της τιμής των καυσίμων, ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των παλαιών βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων στους κυπριακούς δρόμους και οι στόχοι της ΕΕ για μείωση των ρύπων επιβάλλουν την αναζήτηση άλλων επιλογών, λιγότερο βλαβερών και περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Πολλαπλά είναι τα οφέλη από τη χρήση σε μεγαλύτερο βαθμό ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος με κύρια τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων, την εξοικονόμηση ενέργειας, που σε συνδυασμό με τη χαμηλή εκπομπή ρύπων καθιστούν αυτά τα οχήματα νέας τεχνολογίας εξαιρετική επιλογή.

Επιπρόσθετα, το κράτος θα εξοικονομήσει τεράστιους πόρους από την αγορά και συντήρηση κρατικών οχημάτων για την ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών, θα αποφύγει την οποιαδήποτε απομείωση στην αξία των οχημάτων του και την ίδια στιγμή μέρος των κεφαλαίων που θα παραχωρηθούν ως προκαταβολές θα επιστρέψουν στο ταμείο του, όπως με την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ ύψους 19%.

Το ύψος της προκαταβολής θα μπορούσε να παραμείνει ως είχε με το προηγούμενο σχέδιο, ήτοι €17.000 και €14.000 για την πρώτη και τις επόμενες προκαταβολές. Παρόλα αυτά, το περιεχόμενο της τελικής πρότασης θα μπορούσε να εξεταστεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Εν κατακλείδι, καλέσαμε το Υπουργείο Οικονομικών, να εξετάσει το αίτημά μας, η ικανοποίηση του οποίου, είμαστε σίγουροι ότι θα τύχει ευρείας ανταπόκρισης από τους δημόσιους υπαλλήλους και θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων, κυρίως οικονομικών αλλά και περιβαλλοντικών που έχει θέσει το Κράτος.

29 Σεπτεμβρίου, 2022