Περί νομιμότητας, εγκυρότητας και θεσμικότητας των Οργανώσεων στην Αστυνομία

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ, με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου – ΣΑΚ, με την οποία επιχειρεί τη διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας και της αποκλειστικότητας στην εκπροσώπηση των χιλιάδων αστυνομικών υπαλλήλων, δηλώνει ότι, δε θα εμπλακεί σε φραστική αντιπαράθεση μεταξύ συναδέλφων, οι οποίοι ηγούνται συνδικαλιστικών φορέων, καθώς θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη θα προκαλέσει αχρείαστη αναστάτωση  ανάμεσα στους συναδέλφους/σες. Επιπλέον, μια τέτοια αντιπαράθεση θα αποπροσανατολίσει και θα μετατοπίσει το κύριο ζήτημα που δεν είναι άλλο από την προώθηση και την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Οργανισμός της Αστυνομίας.

Η υπεύθυνη και ώριμη στάση  που  ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος, που τηρεί από τη σύστασή του, εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, ας μην εκλαμβάνεται από κάποιους εκπροσώπους ως αδυναμία. Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος έχει καθιερωθεί στη συνείδηση των αστυνομικών και εκπροσωπεί σημαντικό αριθμό αστυνομικών υπαλλήλων και υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.  Πέραν αυτού, ο ΚΑΣ – ΑΣΔΥΚ αναγνωρίζεται ως συνδικαλιστικός φορέας και προσκαλείται από τη Βουλή και συμμετέχει στη διαμόρφωση νομοσχεδίων που αφορούν ζητήματα της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Όμως, για λόγους αρχής είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι, η ΑΣΔΥΚ και κατ΄επέκταση ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ είναι εγγεγραμμένη Συντεχνία στον Έφορο Συντεχνιών (από 13.1.2015) και αποτελεί ιδρυτικό μέλος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Ανεξάρτητων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, που εκπροσωπεί περί τις 4.000 εργαζόμενους στο Δημόσιο και στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.

Καθώς τον τελευταίο καιρό διαπιστώνουμε ότι, πολιτικά διορισμένα πρόσωπα, θέτουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα του συνδικαλίζεσθαι στην Αστυνομία, ο ΚΑΣ έχει υποχρέωση να το διαφυλάξει και να υπενθυμίσει ότι αυτό είναι κατοχυρωμένο από τον Περί Αστυνομίας Νόμο του 2004, Μέρος 8. Ποικίλες Διατάξεις, Άρθρο 55: «Τηρούμενων των διατάξεων του άρθρου 27 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιτρέπεται σε κάθε μέλος της Αστυνομίας να είναι μέλος:

(α) οποιασδήποτε συντεχνίας ή σώματος ή συνδέσμου που συνδέεται με συντεχνία ή

(β) οποιουδήποτε σώματος ή συνδέσμου, ο σκοπός ή ένας από τους σκοπούς του οποίου είναι να ελέγχει ή να επηρεάζει τις συνθήκες εργασίας σε οποιαδήποτε απασχόληση ή επάγγελμα ή

(γ) οπουδήποτε σώματος ή συνδέσμου, σκοπός ή ένας από τους σκοπούς του οποίου είναι να ελέγχει ή να επηρεάζει τη μισθοδοσία, τις συντάξεις ή τους όρους υπηρεσίας της Αστυνομίας.»

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι τηρουμένων του Περί Αστυνομίας Νόμο του 2004, Μέρος 8, Άρθρο 56 και αντίστοιχα στον Περί Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νόμο του 2021, Μέρος 8, Αρθρο 46, προβλέπεται ότι:

  • «Για σκοπούς δυνατότητας μελέτης και υποβολής προς τον Αρχηγό( Αστυνομίας και Αρχιπύραρχο αντίστοιχα στην Πυροσβεστική) και τον Υπουργό από μέλη της Αστυνομίας (Πυροσβεστικής αντίστοιχα), θεμάτων που επηρεάζουν την ευημερία και την επαγγελματική επάρκεια των μελών της Αστυνομίας (Πυροσβεστικής αντίστοιχα), περιλαμβανομένων θεμάτων αναφορικά με τη μισθοδοσία, σύνταξη και τους όρους υπηρεσίας τους, δύναται να ιδρυθούν από αυτούς επαγγελματικοί σύνδεσμοι.
  • Οι επαγγελματικοί σύνδεσμοι που ιδρύονται δυνάμει του άρθρου αυτού δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από δύο, δηλαδή ένας για τους Ανώτερους Αξιωματικούς και ένας για τους υπόλοιπους βαθμούς.»

Αποτελεί εκτίμηση του ΚΑΣ ότι, προκύπτει ζήτημα ως προς τη νομική υπόσταση και την εγκυρότητα λειτουργίας του Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου (ΣΑΚ) και του Συνδέσμου Πυροσβεστών Κύπρου (ΣΥΠΥΚ), αφού στην περίπτωση του ΣΑΚ δεν είναι εγγεγραμμένος ως Επαγγελματικός Σύνδεσμος, αλλά ως Σωματείο (βλέπε καταστατικό του ΣΑΚ) και ο νεοσύστατος ΣΥΠΥΚ δεν είναι εγγεγραμμένος ως Επαγγελματικός Σύνδεσμος αλλά ως Συντεχνία. Γίνεται αντιληπτό ότι οι δύο αυτές Οργανώσεις πιθανόν να στερούνται της απαιτούμενης υπόστασης και ενδεχομένως να μη δύνανται να διαβουλεύονται για εργασιακά θέματα που απασχολούν την Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Συνεπώς, ας τα έχουν αυτά υπόψη τους όσοι ζουν σε γυάλινο σπίτι, να μη ρίχνουν πέτρες αλλού.

Τούτων λεχθέντων, δεδομένου ότι το πλαίσιο λειτουργίας των Οργανώσεων, ΣΑΚ και ΣΥΠΥΚ, είναι σε γνώση της Υπουργού Δικαιοσύνης, του Αρχηγού Αστυνομίας και του Αρχιπύραρχου, εύλογα τίθεται το ερώτημα, γιατί εξακολουθούν να διαβουλεύονται με τους «θεσμοθετημένους Συνδέσμους», παραγνωρίζοντας τη νέα πραγματικότητα ότι δηλαδή, μεγάλος αριθμός των Αστυνομικών Υπαλλήλων και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είναι δυσαρεστημένοι από τους «θεσμοθετημένους Συνδέσμους» και έχουν ενταχθεί σε άλλες Συντεχνίες, ασκώντας το αναφαίρετο δικαίωμά τους για συνδικαλιστική οργάνωση. Αναμένουμε από την Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό Αστυνομίας ότι θα επανεξετάσουν την προσέγγισή τους απέναντι και προς τις άλλες Οργανώσεις αστυνομικών.

Καταληκτικά, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ θα συνεχίσει να στοχεύει στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας με όλους τους αρμόδιους φορείς με γνώμονα πάντα την επίλυση προβλημάτων που απασχολούν συναδέλφους στην Αστυνομία και την Πυροσβεστική.

Εκ του Προεδρείου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

12 Απριλίου 2023