Πλήττεται το κύρος και η αξιοπιστία του Τμήματος Φορολογίας

Το Κλαδικό Συμβούλιο εργαζομένων του Τμήματος Φορολογίας της ΑΣΔΥΚ παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις σχετικά με τον προβληματικό διορισμό του Εφόρου Φορολογίας και των Βοηθών του.

Η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, σύμφωνα με την οποία κρίνεται αντισυνταγματικός ο διορισμός του Εφόρου Φορολογίας, καθώς όπως σημειώνεται πρόκειται για θέση δημοσιοϋπαλληλική και ως εκ τούτου, για την πλήρωσή της θα έπρεπε να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες από την ΕΔΥ, αντί της εκτελεστικής πράξης διορισμού από μέρους της Κυβέρνησης, επιτρέπει τη δημιουργία διαφόρων συνειρμών.

Το Κλαδικό Συμβούλιο του Τμήματος Φορολογίας της ΑΣΔΥΚ, θεωρεί ότι, την αποκλειστική ευθύνη για τις αρνητικές αυτές εξελίξεις φέρει η Κυβέρνηση, η οποία, παρά τις προειδοποιήσεις που δέχθηκε από διάφορες κατευθύνσεις, λειτούργησε κατά τρόπο ετσιθελικό και περιφρονητικό και προχώρησε ως διορίζουσα Αρχή, κατά παράβαση του Συντάγματος, όπως υποδεικνύεται εξάλλου, και στη σχετική απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που διαπιστώνονται από το Δικαστήριο παρανομίες στους διορισμούς των Εφόρων και Βοηθών Εφόρων Φορολογίας. Οι υποθέσεις αυτές, όταν καταρρέουν νομικά πλήττουν το κύρος και την αξιοπιστία του Τμήματος Φορολογίας, εντός και εκτός της χώρας, με συνέπειες οι οποίες έχουν αντίκτυπο στα έσοδα και τη φοροεισπρακτική ικανότητα του Κράτους. Συγχρόνως, ο δικαστικός ή άλλως πως αποκεφαλισμός ενός Τμήματος νευραλγικής σημασίας για το Κράτος, προκαλεί ευρύτερες αναταράξεις, όχι μόνο ανάμεσα στο προσωπικό που το στελεχώνει, αλλά και στην ευρύτερη κρατική μηχανή.

Η Κυβέρνηση καλείται το ταχύτερο όπως αναζητήσει διέξοδο και προχωρήσει στις διαδικασίες για διορισμό νέου Εφόρου, καθώς, τυχόν παράταση της απουσίας ηγεσίας στο Τμήμα Φορολογίας εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την οικονομία και αφήνει ελεύθερο πεδίο για τυχόν αμφισβήτηση διοικητικών πράξεων που διενεργήθηκαν ή και διενεργούνται από τους λειτουργούς του.

Πάγια θέση της ΑΣΔΥΚ και του Κλαδικού Συμβουλίου του Τμήματος Φορολογίας της Οργάνωσής μας είναι ότι, επιβάλλεται η ενίσχυση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του Κράτους και το Τμήμα Φορολογίας, ως το αρμόδιο θα πρέπει να χαρακτηρίζεται για την ηγετική του επάρκεια και την άρτια κατάρτισή του, τόσο σε ζητήματα τεχνογνωσίας, όσο και στελέχωσης σε ανθρώπινο δυναμικό.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

14 Ιουνίου, 2021