Προκήρυξη συμπληρωματικής εκλογής στον ΚΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΔΥΚ, σε συνεννόηση με τον Κλάδο Αστυνομικού Σώματος (ΚΑΣ), της ΑΣΔΥΚ, ενημερώνει τα μέλη του στα Σώματα Ασφαλείας, για την προκήρυξη συμπληρωματικής εκλογής για μία θέση στο Προεδρείο του ΚΑΣ.

Η ανάγκη συμπληρωματικής εκλογής προκύπτει μετά την αποχώρηση ενός αστυνομικού, μέλους του Προεδρείου, καθώς αυτό εξασφάλισε άλλη θέση στο Δημόσιο. Η εκλογική διαδικασία πραγματοποιείται σύμφωνα με το  άρθρο 14 του Καταστατικού της ΑΣΔΥΚ.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται με τη συμπλήρωση και αποστολή του συνημμένου εντύπου υποψηφιότητας στο φαξ 22311731, στο γραφείο της Οργάνωσης.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιότητας ορίζεται η 23η Ιουλίου 2021 και ώρα 24.00.

Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Αυγούστου 2021, μεταξύ των ωρών 8.30 π.μ. -15.30, στο γραφείο της ΑΣΔΥΚ (οδός Πάτμου 29 Γ’ Στρόβολος). Σχετικές πληροφορίες θα δοθούν μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

15 Ιουλίου, 2021

Αίτηση υποψηφιότητας για ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ