Προσφυγές για αποκοπές μισθών και συντάξεων

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης και ο νομικός σύμβουλος της Οργάνωσής μας κ. Δημοσθένης Στεφανίδης, επιθυμούν να σας ενημερώσουν για το μεγάλο ζήτημα των δικαστικών προσφυγών, σχετικά με τις αποκοπές επί των μισθών, επιδομάτων και συντάξεων των μισθωτών του κρατικού τομέα ότι, στις 5.10.2022 η δικηγόρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στο Δικαστήριο τους διοικητικούς φακέλους και το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του. Κατά κανόνα οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται μετά την πάροδο μερικών μηνών. Στο παρόν στάδιο, δεν έχουμε περαιτέρω πληροφόρηση.

Για ό,τι νεότερο επί του ζητήματος θα τύχετε ενημέρωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο σας διαβεβαιώνει ότι παρακολουθεί το ζήτημα και θα στηρίξει μέχρι τέλους τη δίκαιη αυτή υπόθεση.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

25.11.2022