Προσφορά από την CNP CYPRIALIFE για σχέδιο ασφαλιστικής κάλυψης

Συνάδελφοι, συναδέλφισες,

Σας ενημερώνουμε ότι ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος που υπάγεται στην Ανεξάρτητη Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ – ΑΣΔΥΚ), έχει εξασφαλίσει από την ασφαλιστική εταιρεία CNP CYPRIALIFE, προσφορά με ειδικές τιμές για ασφαλιστική κάλυψη των μελών και τα εξαρτωμένων της ΑΣΔΥΚ.

Το προτεινόμενο σχέδιο ασφαλιστικής κάλυψης περιλαμβάνει τις εξής δύο επιλογές ασφάλισης, με την ανάλογη αποζημίωση στους δικαιούχους:

  • Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία με αποζημίωση ύψους €50.000 με ετήσιο ασφάλιστρο €3,5 ανά €1.000 ασφαλισμένου κεφαλαίου
  • Θάνατος από οποιαδήποτε αιτία με αποζημίωση ύψους €100.000 με ετήσιο ασφάλιστρο €3,5 ανά €1.000 ασφαλισμένου κεφαλαίου

Η εν λόγω προσφορά θα ισχύει για περίοδο δύο μηνών από την ημερομηνία αποστολής της.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται για συμμετοχή, να επικοινωνήσουν το συντομότερο δυνατό με τη λειτουργό της Συντεχνίας μας στο τηλέφωνο 22311724 ή μέσω εμαιλ [email protected]

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

9 Φεβρουαρίου 2024