Προσφορά City Unity College Nicosia

Το City Unity College Nicosia, ανακοινώνει την παροχή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών υποτροφιών προς όλα τα μέλη της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου, και μέλη των οικογενειών τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στο Γραφείο Εισδοχής [email protected] ή στο τηλέφωνο 22 332333.

Η προσφορά ισχύει μόνο με την επίδειξη βεβαίωσης εγγραφής την οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από τα γραφεία της Συντεχνίας μας.

Δείτε εδώ σχετικό πληροφοριακό υλικό.