Προσφορά για Νομική Εκπροσώπηση μελών του Κ.Α.Σ.-Α.Σ.Δ.Υ.Κ.

Ζητείται προσφορά-κοστολόγηση παροχής υπηρεσιών νομικής εκπροσώπησης των μελών του Κ.Α.Σ.-Α.Σ.Δ.Υ.Κ. (Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου), σε περιπτώσεις πειθαρχικών ή και ποινικών υποθέσεων εν’ ώρα υπηρεσίας κατά την εκτέλεση των νόμιμων καθηκόντων τους.

Η προσφορά να περιλαμβάνει κοστολόγηση των υπηρεσιών στην περίπτωση που ο νομικός σύμβουλος θα είναι αποκλειστικός συνεργάτης του Κ.Α.Σ.-Α.Σ.Δ.Υ.Κ. ή και στην περίπτωση που ο νομικός σύμβουλος δεν θα είναι αποκλειστικός συνεργάτης του Κ.Α.Σ.-Α.Σ.Δ.Υ.Κ.

Ο νομικός σύμβουλος θα εκπροσωπεί τα μέλη του Κ.Α.Σ.-Α.Σ.Δ.Υ.Κ σε όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στα πλαίσια πιθανής ευρύτερης συνεργασίας με την Α.Σ.Δ.Υ.Κ., έχω εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. της Α.Σ.Δ.Υ.Κ. όπως  να δοθεί και ξεχωριστή προσφορά εκπροσώπησης από νομικό σύμβουλο μελών της Α.Σ.Δ.Υ.Κ., Δημοσίων Υπαλλήλων σε Διοικητικό Δικαστήριο ή και Προσφυγών ενώπιων Δικαστηρίου, στην περίπτωση που ο νομικός σύμβουλος θα είναι αποκλειστικός συνεργάτης της  Α.Σ.Δ.Υ.Κ. ή και στην περίπτωση που ο νομικός σύμβουλος δεν θα είναι αποκλειστικός συνεργάτης της  Α.Σ.Δ.Υ.Κ.

Νοείτε ότι ο νομικός σύμβουλος θα εκπροσωπεί τα μέλη της Α.Σ.Δ.Υ.Κ. σε όλες τις επαρχίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφοράς για Νομική Εκπροσώπηση μελών του Κ.Α.Σ.-Α.Σ.Δ.Υ.Κ. είναι η 23 Ιουνίου 2021 συμπεριλαμβανομένης.

Με εκτίμηση

Λούκας Χρίστου

Εκ του Προεδρείου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

10 Ιουνίου 2021