Πρόσκληση εγγραφής στην ΠΑΣΥΔΥ – ΣΑΚ – ΣΥΠΥΚ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΔΥΚ και το Προεδρείο του ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ, με αφορμή την συνένωση των συντεχνιών ΑΣΔΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ, σας καλούν όπως το συντομότερο δυνατόν, προχωρήσετε στην εγγραφή σας στην ΠΑΣΥΔΥ. Η εγγραφή μπορεί να γίνει με την συμπλήρωση αίτησης μέλους στον παρακάτω σύνδεσμο. Είναι σημαντικό να τύχει στήριξης από όλους μας η συνένωση, ώστε να ενισχύσουμε τις προσπάθειες που καταβάλλονται με γνώμονα την προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο Δημόσιο και στα Σώματα Ασφαλείας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

22 Ιουνίου 2024

Βρείτε την αίτηση εγγραφής εδώ.