Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΔΥΚ σας καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024, στις 12:00 το μεσημέρι.

Αντικείμενο των εργασιών της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η συζήτηση και λήψη απόφασης για το μέλλον της Συντεχνίας με αφορμή λήψη πρότασης της ΠΑΣΥΔΥ για συνένωση των συντεχνιών ΑΣΔΥΚ και ΠΑΣΥΔΥ και ένταξη των μελών της ΑΣΔΥΚ στην ΠΑΣΥΔΥ.

Οι εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της Συντεχνίας, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθαλάσσης 168, Κτήριο MINOS COURT, Γραφείο 401, 2025 Στρόβολος.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

13 Ιουνίου 2024

Δείτε εδώ την ημερήσια διάταξη