Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου σας καλεί σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Συντεχνίας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2023, στις 11:30 π.μ., στην έδρα της Οργάνωσης, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθαλάσσης 168, Κτήριο MINOS COURT, Γραφείο 401, 2025 Στρόβολος.

Αντικείμενο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης είναι η λήψη απόφασης ως προς τη συμμετοχή της Οργάνωσης στην προγραμματισμένη απεργία, που η Ομάδα Πρωτοβουλίας Χαμηλόμισθων Δημοσίων Υπαλλήλων ανακοίνωσε για τις 18 Οκτωβρίου 2023.

Η παρουσία όλων των μελών στη Γενική Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

11 Οκτωβρίου 2023