Πρόσκληση σε Τακτική Γενική Συνέλευση

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου σας καλεί στην 8η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της Συντεχνίας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024, στις 10.00 π.μ., στην έδρα της Οργάνωσης, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αθαλάσσης 168, Κτήριο MINOS COURT, Γραφείο 401, 2025 Στρόβολος.

Τα Κλαδικά Συμβούλια ή ακόμη και μέλη χωριστά έχουν θέματα που επιθυμούν να εξεταστούν κατά τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, παρακαλούνται όπως τα προωθήσουν το συντομότερο στη λειτουργό της Συντεχνίας. Η ημερήσια διάταξη θα σας αποσταλεί τουλάχιστον 5 μέρες πριν τη διεξαγωγή της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Η παρουσία όλων των μελών στη Γενική Συνέλευση κρίνεται απαραίτητη.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

15 Ιανουαρίου 2024