Πρόσκληση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΑΣΔΥΚ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το ισχύον Καταστατικό (άρθρο 11.2) και την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), ημερ. 17.11.2022, σας ενημερώνουμε ότι, η τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση της Οργάνωσης μας, η οποία θα είναι και καταστατική, συγκαλείται στις 20 Ιανουαρίου 2023.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τα Τμηματικά Κλαδικά Συμβούλια καθώς και κάθε μέλος ξεχωριστά, όπως προωθήσουν γραπτώς τα όποια ζητήματα τους απασχολούν, προκειμένου αυτά να περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, οι συνθήκες που διανύουμε ως χώρα και οικονομία είναι δύσκολες. Το  Δημόσιο βρίσκεται αντιμέτωπο με πολλές προκλήσεις και ζητήματα που αναζητούν ρύθμιση. Σας καλούμε να δώσετε το παρόν σας στις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και να στηρίξετε τις προσπάθειες της Οργάνωσής σας, για προάσπιση των δικαιωμάτων των κρατικών υπαλλήλων.

Οι εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιηθούν στην έδρα της Οργάνωσης, επί της Λεωφόρου Αθαλάσσης 168, Κτήριο MINOS COURT, Γραφείο 401, 2025 Στρόβολος.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

9 Δεκεμβρίου, 2022