Πρόσβαση στα γραπτά εξετάσεων ημερομηνίας 10/9/2022 μέλους μας – Δικαιώματα προσβάσεως και διορθώσεως (άρθρα 15 και 16 του Κανονισμού 2016/679 Γ.Κ.Π.Δ.)

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) και ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της (ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ), είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν στα μέλη μας την παραχώρηση των γραπτών εξετάσεων μέλους μας.

Το μέλος μας στις 10/9/2022 παρακάθισε σε επαγγελματικές εξετάσεις προαγωγής στον βαθμό του λοχία, στα ακόλουθα τέσσερα μαθήματα :

  1. Γενικές Γνώσεις
  2. Αστυνομικές Εξουσίες
  3. Νομοθεσία
  4. Θέματα σχετικά με την απόδειξη

Στις 14/11/2022 έγινε δημοσίευση στις εβδομαδιαίες διαταγές του καταλόγου των επιτυχόντων, στον οποίο δεν συμπεριλαμβανόταν το μέλος μας.

Οι νομικοί μας σύμβουλοι, Γεώργιος Β. Μούσκος και Δημήτρης Απαισιώτης, ανέλαβαν την εκπροσώπηση του μέλους μας ασκώντας τα δικαιώματα προσβάσεως και διορθώσεως (άρθρα 15 και 16 του Κανονισμού 2016/679 Γ.Κ.Π.Δ.)

Ο Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ενέκρινε το αίτημα και το μέλος μας κλήθηκε να διευθετήσει την ημερομηνία και ώρα παραλαβής αντιγράφων των γραπτών του εξετάσεων ώστε να είναι σε θέση μελετώντας τα να αποφασίσει κατά πόσο θα ζητήσει αναθεώρηση της βαθμολογίας.

Εκ του Προεδρείου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

22 Νοεμβρίου 2022