Πρόταση Νόμου που τροποποιεί τους περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμους του 2022 και 2023

Η ΑΣΔΥΚ προκρίνει την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, κατά τρόπο ώστε, να μειωθεί η βαρύτητα της σύστασης του/της Προϊστάμενου/νης και συνάμα να αυξηθεί αυτή των κριτηρίων που αφορούν στην πείρα και στα πρόσθετα προσόντα που διαθέτει ο υπάλληλος.

Περισσότερα για τη θέση της Συντεχνίας μας ενημερωθείτε στο υπόμνημα που κατέθεσε σήμερα, ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όπου εξετάζεται η πρόταση νόμου που  κατέθεσαν τα κόμματα ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ, η οποία στοχεύει στην τροποποίηση των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στο Δημόσιο Νόμους του 2022 και 2023.

15 Απριλίου 2024

Διαβάστε εδώ το υπόμνημα