Πρωτοβουλία του ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ για αναβάθμιση των Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών σε Ειδικούς Αστυνομικούς

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ), μετά και την σαφή θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, κ. Χαρτζιώτη, ότι δεν υπάρχει πεδίο συζήτησης για διαφοροποίηση του εργασιακού καθεστώτος των Συμβασιούχων Ειδικών Αστυφυλάκων, αποφάσισε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα, δρομολογώντας ενέργειες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση αυτής της ομάδας των  συναδέλφων που η Αστυνομία και η Πολιτεία έχει επενδύσει σε αυτούς με διάφορους τρόπους.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ είχε πρόσφατα (ημερ. 7.3.2024), συνάντηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, στην οποία έθεσε, μεταξύ άλλων αιτημάτων, θέμα μονιμοποίησης των Συμβασιούχων Ειδικών Αστυφυλάκων (ΣΕΑ). Η τοποθέτηση του αρμόδιου Υπουργού ήταν αρνητική, με τον κ. Χαρτζιώτη να δηλώνει ότι οι όροι εργοδότησης των ΣΕΑ ήταν καταγεγραμμένοι στο συμβόλαιο εργοδότησης, που είχαν υπογράψει με την πρόσληψή τους στην Αστυνομία.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος αποφάσισε να δρομολογήσει την συλλογή υπογραφών από συναδέλφους/συναδέλφισες ΣΕΑ προκειμένου να προωθήσει την εναλλακτική πρόταση του ΚΑΣ ΑΔΥΚ, για διεξαγωγή εσωτερικών εξετάσεων στην Αστυνομία, με στόχο την αναβάθμισή τους σε Ειδικούς Αστυφύλακες.

Είναι σημαντικό να καλέσουμε όλους τους συνάδελφοι/συναδέλφισες ΣΕΑ να ανταποκριθούν και να αγκαλιάσουν την πρωτοβουλία του ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ, ώστε να σταλεί δυνατό μήνυμα προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον Αρχηγό της Αστυνομίας και άλλους αρμόδιους, ως προς την ανάγκη επανεξέτασης του ζητήματος και να αναζητηθούν ει δυνατό πιο ικανοποιητικές ρυθμίσεις προς όφελος και των ΣΕΑ και της Αστυνομίας γενικότερα, που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης.

Καλούμε τους συναδέλφους/συναδέλφισες όπως στηρίξουν την πρότασή μας, για την οποία θα προβούμε και σε ενέργειες προς τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Καταληκτικά, καλούμε όλους τους/τις  συναδέλφους/σες ΣΕΑ όπως υπογράψουν το έντυπο του ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ, με το οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή της πρότασης του Κλάδου μας.

Εκ του Προεδρείου του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ

19 Μαρτίου 2024

Βρείτε εδώ το έντυπο αποδοχής της πρότασης