Εγγραφή

Η ΑΣΔΥΚ χρειάζεται τη στήριξη όλων των Δημόσιων Υπαλλήλων. Όσα περισσότερα μέλη έχει η Συντεχνία, τόσο περισσότερο ακούεται η φωνή σας. Ενισχύστε μας για να σας ενισχύσουμε!

Σ’ ότι αφορά τη χρηματική εισφορά προς την ΑΣΔΥΚ, αυτή είναι πολύ μικρή και περιορίζεται στο 4 τοις χιλίοις. Παραδείγματα εισφορών είναι τα ακόλουθα:
Μισθός €1000, το μέλος εισφέρει μόνο €4.
Μισθός €1500, το μέλος εισφέρει μόνο €6.
Μισθός €2000, το μέλος εισφέρει μόνο €8.
Μισθός €3000, το μέλος εισφέρει μόνο €12.

Για εγγραφή στην ΑΣΔΥΚ, δεν έχετε παρά να συμπληρώσετε το έντυπο και να μας το στείλετε στη διεύθυνση: ΑΣΔΥΚ, Ταχ. Θυρίδα 26069, 1666 Λευκωσία. Εναλλακτικά, μπορείτε να μας στείλετε το έντυπο με φαξ στο 22515052 ή στο 22311731 ή με e-mail στο [email protected]

* Με την εγγραφή μου αυτή εξουσιοδοτώ τη Γενική Λογίστρια της Δημοκρατίας όπως αποκόπτει από το μισθό μου συνδρομή 0,4% για την Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ). Νοείται ότι σε περίπτωση που αποκόπτεται συνδρομή από το μισθό μου σε άλλη συντεχνία αυτοτερματίζεται.