ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 22 ΜΑΪΟΥ 2021, ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

Το ΔΣ της ΑΣΔΥΚ έχει καθορίσει για το Σάββατο 22 Μαΐου 2021 από τις 09:00 π.μ μέχρι τις 14:00 μ.μ. τη διεξαγωγή των αναπληρωματικών εκλογών του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος (ΚΑΣ) ΑΣΔΥΚ. Οι Εκλογές θα πραγματοποιηθούν στο γραφείο της Συντεχνίας, Οδός Πάτμου 29Γ, 2062 Στρόβολος.

Σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού της Οργάνωσης θα διεξαχθούν αναπληρωματικές εκλογές μόνο για τις πέντε θέσεις του Κλαδικού Συμβουλίου οι οποίες κενώθηκαν μετά την παραίτηση των μελών του Κλαδικού Συμβουλίου. Υποβολή υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει με τη συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης υποψηφιότητας στο φαξ της Συντεχνίας μέχρι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 14/5/2021.

Παρακαλούμε όπως κοινοποιήσετε το περιεχόμενο του μηνύματος αυτού στους συναδέλφους σας μέλη του ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ που δεν λαμβάνουν ηλεκτρονικά μηνύματα.

Σας ευχαριστούμε,

Εκ του ΔΣ. ΑΣΔΥΚ

Λευκωσία, 7 Μαΐου 2021

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ