Θετικό αποτέλεσμα από την πρώτη συνάντηση ΑΣΔΥΚ, ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ με ΑΑΔΙΠΑ

Συνάντηση με την Ανεξάρτητη Αρχή Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ), είχε  η ηγεσία της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος (ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ).

Την αντιπροσωπεία της ΑΣΔΥΚ συναποτελούσαν οι Δρ. Γεώργιος Χωραττάς και Χριστόδουλος Αποστολίδης, Πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα, και οι Λούκας Χρίστου και Χάρης Παπαχαραλάμπους, Πρόεδρος και Γραμματέας, αντίστοιχα του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος. Από πλευράς της Αρχής, επικεφαλής ήταν ο Πρόεδρός της κ. Ανδρέας Πασχαλίδης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2023, μετά από αίτημα της ΑΣΔΥΚ, στα Γραφεία της Αρχής. Κύριο αντικείμενο της συνάντησης ήταν το αίτημα του ΚΑΣ για αναθεώρηση του ρυθμιστικού πλαισίου λειτουργίας της ΑΑΔΙΠΑ. Ο Πρόεδρος του ΚΑΣ, κ. Χρίστου, μετέφερε την ανησυχία της πλειοψηφίας των αστυνομικών υπαλλήλων, σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Αρχής και υπέδειξε ότι «η ΑΑΔΙΠΑ ως ανεξάρτητος θεσμός θα πρέπει να διακρίνεται για την αμεροληψία του και να εργάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει τα δικαιώματα κάθε πολίτη, όπως επίσης, των Αστυνομικών Υπαλλήλων, οι οποίοι συχνά βρίσκονται αδικαιολόγητα στο στόχαστρο».

Ο ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ κατέθεσε υπόμνημα στο οποίο περιλαμβάνονται προτάσεις του Κλάδου, που αποσκοπούν στη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας της Αρχής, Συγκεκριμένα, αυτές συνοψίζονται στις ακόλουθες:

  • Να μην ασκείται οποιαδήποτε έρευνα, ποινική ή πειθαρχική, αν προηγουμένως δεν υποβληθεί γραπτή μαρτυρία από τον φερόμενο ως παραπονούμενο πολίτη.
  • Αν και εφόσον αποδειχθεί ότι, το παράπονο είναι ανυπόστατο ή ψευδές, τότε να διακόπτεται η εξέταση και να αποστέλλεται ο φάκελος στον Γενικό Εισαγγελέα, ο οποίος θα αποφασίζει κατά πόσο θα ασκείται ποινική δίωξη εναντίον του πολίτη που υπέβαλε την ανυπόστατη καταγγελία (άρθρο 114 του Κεφ.154 με τίτλο Ψευδείς πληροφορίες σε αστυνομικό).
  • Να περιληφθεί άρθρο στον οικείο Νόμο που θα προβλέπει και την ενημέρωση του μέλους της Αστυνομίας, εναντίον του οποίου εκκρεμεί η υπόθεση, σχετικά με την κατάληξη της διερεύνησης, ώστε ο υπό κατηγορίαν αστυνομικός να δύναται, αν το επιθυμεί, να κινηθεί νομικά εναντίον του πολίτη που προέβη στην ανυπόστατη καταγγελία.
  • Να καθοριστεί με εσωτερική νομοθεσία χρονικό πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων, προκειμένου να αποφεύγεται η χρονοτριβή που σήμερα παρατηρείται.

Ο Πρόεδρος της Αρχής, κ. Πασχαλίδης, προσέγγισε θετικά την πρόταση για τροποποίηση της νομοθεσίας, ώστε η υποβολή ψευδών καταγγελιών να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Εξήγησε δε, ότι η Αρχή διερευνά μόνο επώνυμα παράπονα και μόνο αν διαπιστωθεί ότι υπάρχει υπόθεση, τότε λαμβάνεται γραπτή κατάθεση από τον παραπονούμενο.

Ο κ. Πασχαλίδης ανάφερε ακόμη, ότι η Αρχή με την ολοκλήρωση μιας διερεύνησης παραπόνου καθηκόντως ενημερώνει το Αρχηγείο Αστυνομίας, για το αποτέλεσμα, αλλά όχι τον φερόμενο υπό καταγγελία αστυνομικό υπάλληλο. Η ενημέρωση του υπό καταγγελία μέλους της Αστυνομίας, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αρχηγείου Αστυνομίας και όχι της Αρχής, ανέφερε.

Διαφορετικές ήταν οι προσεγγίσεις της ΑΑΔΙΠΑ και του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ αναφορικά με την εισαγωγή εσωτερικής νομοθεσίας, μέσω της οποίας θα καθορίζεται χρονικό πλαίσιο διερεύνησης των υποθέσεων. Η Αρχή διαφωνεί με την εισαγωγή χρονικών πλαισίων, καθώς, όπως υποστηρίζεται, θα δημιουργήσει πίεση στους ποινικούς ανακριτές. Αντίθετα, ο ΚΑΣ εκτιμά ότι η απουσία χρονικού πλαισίου δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και συνάμα λειτουργεί σε βάρος των αστυνομικών υπαλλήλων (οικονομικό και ψυχολογικό κόστος).

Καταληκτικά,  η ΑΑΔΙΠΑ, η ΑΣΔΥΚ και ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ συμφώνησαν στην ανάγκη διατήρησης διαύλων επικοινωνίας  και  συνεργασίας προς αντιμετώπιση των διαφόρων ζητημάτων που αναφύονται στο χώρο της Αστυνομίας.

Εκ του ΔΣ ΑΣΔΥΚ

26 Απριλίου 2023