Συνάντηση ΑΣΔΥΚ με τον υποψήφιο κ. Ν. Χριστοδουλίδη

Θετικά προσεγγίζει ο κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, υποψήφιος για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, το αίτημα της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), για αναγνώρισή της, από το Υπουργείο Οικονομικών, ως ισότιμου κοινωνικού εταίρου, που εξυπακούει τη συμμετοχή της στην κοινωνική διαβούλευση στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού, που συνέρχεται υπό το αρμόδιο Υπουργείο. Επί του ιδίου ζητήματος, ο κ. Χριστοδουλίδης βλέπει θετικά και το συναφές αίτημα της ΑΣΔΥΚ για λήψη κρατικής χορηγίας κατ’ αναλογία του εκτοπίσματός της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΣΔΥΚ, υπό τον Πρόεδρό της, Δρα Γεώργιο Χωραττά, είχε σήμερα συνάντηση (14.11.2022), με τον υποψήφιο για την Προεδρία  κ. Χριστοδουλίδη. Ο Πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ Δρ Χωραττάς επεξήγησε τα βασικά ζητήματα που απασχολούν τους εργοδοτούμενους στο Δημόσιο και στα Σώματα Ασφαλείας και ενημέρωσε για τη δράση της Οργάνωσης από της ίδρυσής της.

Αναφορικά με το αίτημα της Οργάνωσης για αποκατάσταση της ΑΤΑ, ο κ. Χριστοδουλίδης παρουσίασε πρόταση για κλιμακωτή παραχώρησή της, με ποσοστό 70% στους χαμηλόμισθους στις κλίμακες Α2-Α5-Α7 και 30% στις ψηλότερες  κλίμακες. Πρόταση την οποία όπως δήλωσε ο Δρ Χωραττάς, η ΑΣΔΥΚ θα μπορούσε να εξετάσει και να επανέλθει.

Επίσης, με θετικό φακό προσέγγισε ο κ. Χριστοδουλίδης το αίτημα της ΑΣΔΥΚ για αποκατάσταση των μισθοδοτικών κλιμάκων εισδοχής (τερματισμός της αποκοπής του 10%), για τους νεοεισερχόμενους, όπως και τον τερματισμό των αποκοπών επί των επιδομάτων των κρατικών υπαλλήλων. Ο Πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ ενημέρωσε για τη γραπτή υποβολή αυτών των αιτημάτων στο Υπουργείο Οικονομικών, πλην όμως, υπήρξε αρνητική προσέγγιση.

Εκ μέρους του Προεδρείου του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος (ΚΑΣ – ΑΣΔΥΚ), ο Πρόεδρός του Λούκας Χρίστου, εστιάζει στο διαχρονικό αίτημα για επαναφορά της επιλογής συνταξιοδότησης των υπαλλήλων των Σωμάτων Ασφαλείας, μετά τη  συμπλήρωση υπηρεσίας 29 χρόνων και 2 μηνών. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο κ. Χριστοδουλίδης, στην πρόταση επί του ιδίου θέματος, που κατέθεσε ο κ. Χρίστου όπως, οι γυναίκες στα Σώματα Ασφαλείας με κάθε τεκνοποίηση, να πιστώνονται για κάθε παιδί 1:2 χρόνια συντάξιμα. Ο κ. Χρίστου σημείωσε ότι, τέτοια ρύθμιση ενδεχομένως να λειτουργήσει και ως μέτρο κατά του δημογραφικού. Όπως είπε, ανάλογη ρύθμιση ισχύει στα Σώματα Ασφαλείας στην Ελλάδα.

Όσον αφορά στα πολυσύνθετα προβλήματα που παρουσιάζονται στην Αστυνομία, ο κ. Χριστοδουλίδης παρατήρησε ότι πρόκειται για ένα Οργανισμό που χρήζει ολιστικής αναθεώρησης, σε επίπεδο λειτουργίας, εκσυγχρονισμού, οργάνωσης,  αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματικής ανέλιξης.

Καταληκτικά, με θετικό φακό προσέγγισε ο κ. Χριστοδουλίδης και το αίτημα του ΚΑΣ για αναθεώρηση του πλαισίου λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Διερεύνησης Ισχυρισμών και Παραπόνων κατά της Αστυνομίας (ΑΑΔΙΠΑ), προκειμένου να λειτουργεί παραγωγικά και αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας τόσο τα δικαιώματα του πολίτη όσο και του αστυνομικού.

14 Νοεμβρίου, 2022

Δ.Τ. 110-14112022