Συνάντηση ΑΣΔΥΚ με Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης και Αρχηγό Αστυνομίας

 

Συνάντηση με την Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, κ. Στέφη Δράκου, στο Υπουργείο της, στην οποία συμμετείχε και ο Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου, είχε σήμερα αντιπροσωπεία της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος (που υπάγεται σε αυτήν (ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ). Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ΑΣΔΥΚ ήταν ο Πρόεδρός της, Δρ Γιώργος Χωραττάς, και του ΚΑΣ, ο Πρόεδρός του, κ. Λούκας Χρίστου.

Ο Πρόεδρος του ΚΑΣ επέδωσε στην Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Δράκου, υπομνήματα στα οποία αναλύονται λεπτομερώς βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες αστυνομικοί και πυροσβέστες. Ο Πρόεδρος του ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ, μεταξύ άλλων, έθεσε το ζήτημα της μισθολογικής αναβάθμισης των χαμηλόμισθων Αστυνομικών και Πυροσβεστών. Έθεσε επίσης, το αίτημα για μισθολογική αναβάθμιση των Ειδικών Αστυφυλάκων, κατά ανάλογο τρόπο, όπως υλοποιήθηκε στη Δημόσια Υπηρεσία, δηλαδή από τις κλίμακες Α1-Α2-Α5 στις κλίμακες Α2-Α5-Α7.

Ο Πρόεδρος του ΚΑΣ ήγειρε και το ζήτημα της μείωσης του ορίου αφυπηρέτησης, υποβάλλοντας αίτημα για αναθεώρηση του υφιστάμενου μοντέλου, με την κ. Δράκου να δηλώνει ότι  πρόκειται για ευρύτερο ζήτημα που θα εξεταστεί στο πλαίσιο συζήτησης του συνταξιοδοτικού στο Δημόσιο.

Όσον αφορά στο ζήτημα της σοβαρής καθυστέρησης που παρατηρείται στην αποπληρωμή εκτέλεσης υπερωριακών καθηκόντων, τόσο η Υπουργός Δικαιοσύνης, όσο και ο Αρχηγός της Αστυνομίας, διαβεβαίωσαν ότι καταβάλλονται προσπάθειες για σμίκρυνση του χρόνου, αναμονής, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι, μέχρι το τέλος του χρόνου θα βελτιωθεί ουσιαστικά η κατάσταση.

Η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, κ. Δράκου, διαβεβαίωσε την αντιπροσωπεία του ΚΑΣ ότι, τόσο η ίδια όσο και ο Αρχηγός της Αστυνομίας κατανοούν τα προβλήματα που απασχολούν τους Αστυνομικούς και τους Πυροσβέστες και διαβεβαίωσαν ότι στόχος είναι η σταδιακή επίλυσή τους.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της ΑΣΔΥΚ, Δρ Χωραττάς, εξέφρασε ικανοποίηση για τις τοποθετήσεις της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης και του Αρχηγού Αστυνομίας επί των προβλημάτων των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας και δήλωσε ότι η ΑΣΔΥΚ και ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ επιθυμούν να έχουν ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας και διαβούλευσης με στόχο την προώθηση των όποιων ζητημάτων αναφύονται στο Αστυνομικό Σώμα.

19 Οκτωβρίου 2021