Συνάντηση Κλαδικού Συμβουλίου ΑΣΔΥΚ με Διευθυντή Τμήματος Δασών

Συνάντηση με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών είχε χτες 9 Απριλίου, 2021 το Κλαδικό Συμβούλιο του Τμήματος Δασών της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος του κεντρικού συμβουλίου ΑΣΔΥΚ, Χριστόδουλος Αποστολίδης. Η συνάντηση με τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών ήταν εποικοδομητική και πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συναίνεσης. Στην συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν το προσωπικό του Τμήματος Δασών όπως:

  1. Η υποστελέχωση του Τμήματος Δασών,
  2. Η ανέλιξη του προσωπικού,
  3. Η ίση μεταχείριση εργαζομένων αορίστου και ορισμένου χρόνου εργασίας και κατ’ επέκταση η μονιμοποίηση τους,
  4. Τέλος τα θέματα ασφάλειας στη λειτουργία της Μονάδας Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ) όπως αυτά αποτυπώνονται στην «έκθεση πτητικής λειτουργίας και αξιοπλοΐας» που εκκρεμούν από τον Οκτώβριο του 2018.

Ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών σημείωσε πως για τα πρώτα τρία θέματα υποβλήθηκαν προτάσεις προς το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Πρόσθετα, τόνισε πως όλες οι προτάσεις αντιμετωπίστηκαν θετικά από το Υπουργείο και διαβιβάστηκαν στο Υπουργείο Οικονομικών για απόψεις. Σε συνάφεια το θέμα της ασφάλειας και λειτουργίας της Μονάδας Πτητικών Μέσων, ο Διευθυντής του Τμήματος Δασών ανέφερε πως αναμένεται η έγκριση €20 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανάπτυξης της Οικονομίας της ΕΕ προς ικανοποίηση των πολλών αναγκών για τη δασική προστασία. Δαπάνες οι οποίες όμως δεν είναι αρκετές.

Η αντιπροσωπεία της ΑΣΔΥΚ ξεκαθάρισε πως για θέματα ασφάλειας στη λειτουργία της ΜΠΜ, δεν αποδέχεται συμβιβασμούς. Θα προχωρήσει σε διαβήματα για την εξασφάλιση των προσθέτων κονδυλίων πριν την έναρξη της θερινής περιόδου πυροπροστασίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατεύσει το προσωπικό της ΜΠΜ του Τμήματος Δασών.

Εκ του Κλαδικού Συμβουλίου Τμήματος Δασών

10 Απριλίου 2021