Συναντήσεις ΑΣΔΥΚ με τα κόμματα – ΕΛΑΜ

Με την κατάθεση πέντε ουσιαστικών και τεκμηριωμένων αιτημάτων, αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος της ΑΣΔΥΚ (ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ), επικεφαλής της οποίας ήταν ο Γραμματέας της Οργάνωσης και ο Πρόεδρος του ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ, Χριστόδουλος Αποστολίδης και Λούκας Χρίστου, αντίστοιχα, είχε σήμερα συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΛΑΜ, κ. Χρίστο Χρίστου.

Τα αιτήματα που τέθηκαν ενώπιον του Προέδρου του ΕΛΑΜ είναι τα ακόλουθα:

  • Συμμετοχή της ΑΣΔΥΚ στην κοινωνική διαβούλευση
  • Λήψη κρατικής χορηγίας κατ’ αναλογία με τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές οργανώσεις και
  • Επανεξέταση των προβλημάτων και αδυναμιών που παρουσιάζει το νέο Σύστημα Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

Για τα μέλη της Αστυνομίας, ο ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ έθεσε τα ακόλουθα δύο αιτήματα:

  • Την αναβάθμιση των Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (ΣΕΑ) σε Ειδικούς Αστυνομικούς
  • Την ανάγκη αναγνώρισης του δικαιώματος απεργίας και στους αστυνομικούς, υπό αυστηρές και σαφείς νομικές ρυθμίσεις, όπως ισχύει και σε άλλους Οργανισμούς κοινής ωφελείας

Ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ προσέγγισε με θετική διάθεση όλα τα αιτήματα, σημειώνοντας ότι είναι βάσιμα και δικαιολογημένα. Ο κ. Χρίστου τάχθηκε υπέρ της συμμετοχής της ΑΣΔΥΚ στην κοινωνική διαβούλευση με την Κυβέρνηση και εισηγήθηκε ότι θα πρέπει να αναζητηθεί κανάλι συμμετοχής της στο διάλογο για ζητήματα που αφορούν στους δημοσίους υπαλλήλους. Συμφώνησε επίσης, ότι και η ΑΣΔΥΚ θα πρέπει να επωφελείται της κρατικής χορηγίας κατ’ αναλογία του εκτοπίσματός της. Αναφορικά με το ζήτημα της υλοποίησης του νέου Συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, ο κ. Χρίστου δήλωσε ότι χρήζει επανεξέτασης και βελτίωσης.

Επίσης, όσον αφορά στο αίτημα που έθεσε ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος – ΑΣΔΥΚ, για αναβάθμιση των Συμβασιούχων Ειδικών Αστυφυλάκων σε Ειδικούς Αστυνομικούς, μετά από επιτυχή εσωτερική εξέταση της Αστυνομίας, ο Πρόεδρος του Κόμματος συμφώνησε ότι αυτή η πρόταση μπορεί να αποτελέσει βάση συζήτησης και να συμβάλει στην ενίσχυση των γραμμών της Αστυνομίας. Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του ΕΛΑΜ είδε με ευνοϊκή διάθεση και το δεύτερο αίτημα του ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ, για κατοχύρωση του δικαιώματος της απεργίας και στα μέλη της Αστυνομίας, διαβεβαιώνοντας ότι θα τύχει περαιτέρω εξέτασης ώστε να εξευρεθεί τρόπος προώθησης του αιτήματος ενώπιον της Βουλής για συζήτηση.

Εκ του ΔΣ ΑΣΔΥΚ

8 Μαΐου 2024