Θετικά προσεγγίζει το Volt Cyprus τις διεκδικήσεις της ΑΣΔΥΚ

Παραγωγική ήταν η συνάντηση που είχε σήμερα αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) και του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος, που υπάγεται στην ΑΣΔΥΚ (ΚΑΣ ΑΣΔΥΚ), επικεφαλής της οποίας ήταν ο Γραμματέας και ο Πρόεδρος του ΚΑΣ, Χριστόδουλος Αποστολίδης και Λούκας Χρίστου, αντίστοιχα, με αντιπροσωπεία του κόμματος Volt Cyprus, επικεφαλής της οποία ήταν η βουλεύτρια κα Αλεξάνδρα Ατταλίδου.

Η ΑΣΔΥΚ κατέθεσε υπόμνημα με τις διεκδικήσεις της, τις οποίες η βουλεύτρια του Volt Cyprus δήλωσε ότι συμμερίζεται πλήρως, καθώς, όπως είπε, είναι τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και διαβεβαίωσε ότι θα προβεί σε ενέργειες για προώθηση και ανάδειξή τους, με στόχο την ικανοποίησή τους. Ειδικότερα, όσον αφορά στα αιτήματα της ΑΣΔΥΚ για συμμετοχή της Οργάνωσης στην κοινωνική διαβούλευση, μέσα από τις διαδικασίες της Μικτής Επιτροπής Προσωπικού και τη λήψη κρατικής χορηγίας κατ’ αναλογία, η βουλεύτρια του Volt Cyprus είπε ότι πρόκειται για αιτιολογημένα αιτήματα και διαβεβαίωσε ότι θα αποστείλει επιστολές προς το Υπουργείο Οικονομικών και αν κριθεί αναγκαίο θα τα θέσει και ενώπιον της Βουλής.

Όσον αφορά στο μεγάλο ζήτημα, του Συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, η κα Ατταλίδου συμφώνησε με τη θέση της ΑΣΔΥΚ ότι, δηλαδή παρουσιάζει αδυναμίες και χρήζουν επανεξέτασης συγκεκριμένες πρόνοιες, ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργικό, αντικειμενικό και αμερόληπτο, προς όφελος, τόσο της Δημόσιας Υπηρεσίας, όσο και των δημοσίων υπαλλήλων.

Θετική ήταν επίσης, η προσέγγιση της βουλεύτριας στα αιτήματά του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος. Ο Πρόεδρός του, κ. Χρίστου, έθεσε το θέμα της αναβάθμισης των Συμβασιούχων Ειδικών Αστυνομικών (ΣΕΑ), μέσω της επιτυχίας σε εσωτερικές εξετάσεις και οι επιτυχόντες να μετεξελίσσονται σε Ειδικούς Αστυνομικούς με την ανάλογη εργασιακή και μισθολογική αναβάθμιση.

Επιπρόσθετα, συμφώνησε ότι επιβάλλεται να αναγνωριστεί από την πολιτεία  το δικαίωμα της απεργίας στην Αστυνομία, υπό την προϋπόθεση ότι θα εισαχθούν οι απαιτούμενοι νόμιμοι περιορισμοί που θα διασφαλίζουν την εύρυθμη λειτουργία της Αστυνομίας. Χαρακτηριστικά ανάφερε ότι προς αυτό τον σκοπό, θα δρομολογήσει ενέργειες προς το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Βουλή των Αντιπροσώπων.

Καταληκτικά, η βουλεύτρια του Volt Cyprus συμφώνησε με την αναγκαιότητα εισαγωγής θεσμοθετημένου πλαισίου ασφάλισης των μελών της Αστυνομίας και Πυροσβεστικής, που θα καλύπτει μόνιμη ανικανότητα ή και θάνατο εν ώρα καθήκοντος. Δε νοείται τέτοια σοβαρά ζητήματα να παραμένουν στις μέρες μας χωρίς οποιαδήποτε ρύθμιση και η διευθέτησή τους να εναπόκειται στην εκάστοτε κυβέρνηση, είπε η κα Ατταλίδου.

Η συνάντηση του ΔΣ της ΑΣΔΥΚ με το Volt Cyprus εντάσσεται στο πλαίσιο επαφών της Συντεχνίας με τα κόμματα.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΣΔΥΚ

21 Μαΐου 2024