Συνέντευξη του Προέδρου της Ανεξάρτητης Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΑΣΔΥΚ στον Φιλελεύθερο – 21 Μαρτίου 2021

Διαβάστε εδώ την συνέντευξη: https://www.philenews.com/oikonomia/kypros/article/1151212