Συνεργασία ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ με Επίτροπο Ισότητας για ζητήματα έμφυλης βίας

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος, μέλος της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου – ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, και η Επίτροπος Ισότητας συμφώνησαν σε συνεργασία, με σκοπό τον καταρτισμό Ειδικού Πρωτοκόλλου για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση, περιστατικών παρενόχλησης οποιασδήποτε μορφής στη βάση του φύλου, στις γραμμές των Σωμάτων Ασφαλείας, Αστυνομία και Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Ο Κλάδος Αστυνομικού Σώματος – ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, και η Επίτροπος Ισότητας συμφώνησαν ότι ο καταρτισμός ενός Ειδικού Πρωτοκόλλου θα καλύψει το κενό και τις ελλειμματικές διαδικασίες που παρατηρούνται στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αντιπροσωπεία του Κλάδου Αστυνομικού Σώματος, που συναποτελείτο από εργαζόμενες στην Αστυνομία και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, επικεφαλής της οποίας ήταν ο Πρόεδρος, Νίκος Λοϊζίδης, είχε σήμερα συνάντηση με την Επίτροπο Ισότητας, Ιωσηφίνα Αντωνίου. Η κ. Αντωνίου συνεχάρη τον ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας, που, όπως είπε, η κωδικοποίηση του Ειδικού Πρωτοκόλλου θα είναι χρήσιμο εργαλείο, για την πρόληψη, αντιμετώπιση και διαχείριση περιστατικών παρενόχλησης οποιασδήποτε μορφής σε βάρος της γυναίκας. Η Επίτροπος Ισότητας ανέφερε ότι, στο παρελθόν, το Γραφείο της ήταν δέκτης παραπόνων από εργαζόμενες στα Σώματα Ασφαλείας που αφορούσαν σε παρενόχληση στην εργασία.

Ο Πρόεδρος του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ, κ. Λοϊζίδης, ανέφερε ότι έχοντας ως οδηγό το πλαίσιο του Κώδικα Πρακτικής για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Παρενόχλησης στη Δημόσια Υπηρεσία και την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία (2019), θα κωδικοποιηθεί η σύνταξη ενός εύχρηστου Πρωτοκόλλου, που θα αποτελείται από τρεις ενότητες: καλές πρακτικές πρόληψης, διαχείρισης περιστατικών παρενόχλησης και ενεργειών αντιμετώπισης συνεπειών σε βάρος της παραπονούμενης.

Οι εργαζόμενες εκπρόσωποι του ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ σημείωσαν ότι ο χώρος των Σωμάτων Ασφαλείας παρουσιάζει ιδιαίτερες συνθήκες σε σύγκριση με άλλους χώρους εργασίας και συμφώνησαν στην ανάγκη διασφάλισης υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος που θα χαρακτηρίζεται για τον σεβασμό προς όλα τα μέλη τους.

Η Επίτροπος Ισότητας δήλωσε ότι το Γραφείο της είναι έτοιμο να παράσχει τεχνογνωσία στον ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ για σκοπούς καταρτισμού του Πρωτοκόλλου.

Εκ του Προεδρείου-Ανωτάτου Συμβουλίου ΚΑΣ-ΑΣΔΥΚ

23 Φεβρουαρίου, 2021