Το συνταξιοδοτικό και η οφειλόμενη απάντηση προς το Υπ. Οικονομικών

Η κατοχύρωση και η διασφάλιση επαρκούς πλαισίου συνταξιοδοτικής κάλυψης, για το σύνολο των κρατικών εργοδοτουμένων, είναι εκ των ων ουκ άνευ υποχρέωση του κράτους εργοδότη.

Η ισονομία δε, επιβάλλει την  υποχρέωση της Κυβέρνησης να ρυθμίσει το ταχύτερο, το ζωτικής σημασίας θέμα της κατοχύρωσης των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων χιλιάδων κρατικών υπαλλήλων οι οποίοι εργοδοτήθηκαν με τον Οκτώβρη του 2011.

Σε μια πρόσφατη εξέλιξη, το Υπουργείο Οικονομικών υπέβαλε στο συνδικαλιστικό κίνημα πρόταση που στοχεύει στη ρύθμιση αυτής της εκκρεμότητας. Στο πλαίσιο της εξέτασής της, η ΑΣΔΥΚ απέστειλε  στο Γενικό Διευθυντή (ΓΔ) του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Γιώργο Παντελή, επιστολή (ημερ. 7.12.2020), ζητώντας συνάντηση για διαβούλευση και διευκρινίσεις επί σημείων της πρότασης.

Με απαντητική επιστολή (ημερ. 8.1.2021), ο ΓΔ του Υπουργείου Οικονομικών απέρριψε το αίτημά μας. Βασικό επιχείρημα του κ. Παντελή είναι ότι προηγήθηκε διαβούλευση με την ΠΑΣΥΔΥ. «Σύμφωνα με τα εργασιακά θέσμια και το σύστημα εργασιακών σχέσεων, έχει επικρατήσει όπως, για τα οριζόντια θέματα οι διαβουλεύσεις γίνονται με τη συντεχνία που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος των δημοσίων υπαλλήλων, ανάλογα με το υπό συζήτηση θέμα, εκτός και αν πρόκειται για εξειδικευμένο ζήτημα που αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων, οπότε και η διαβούλευση γίνεται με τις συγκεκριμένες συντεχνίες που εκπροσωπούν την ομάδα αυτή», αναφέρεται στην επιστολή.

Το επιχείρημα του κ. Παντελή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Το σύστημα εργασιακών σχέσεων δεν είναι μονοκρατορία της όποιας συντεχνίας. Το δικαίωμα του ελεύθερου συνδικαλισμού κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα και οι εργαζόμενοι συνδικαλίζονται και διεκδικούν μέσω της όποιας συντεχνίας κρίνουν ότι αντιπροσωπεύει αποτελεσματικότερα τα συμφέροντά τους. Η δημοκρατία επιβάλλει σεβασμό προς τις επιλογές των εργαζομένων. Η στάση του Υπουργείου Οικονομικών αποτελεί πλήγμα στο συνδικαλισμό.

Επί της ουσίας του περιεχομένου της πρότασης για το συνταξιοδοτικό, η ΑΣΔΥΚ αφότου την έλαβε είχε διαβούλευση με ειδικούς σε ζητήματα ταμείων προνοίας και συντάξεων και συνεχίζει τις επαφές με εμπειρογνώμονες, προκειμένου να σχηματίσει σφαιρική εικόνα και να σταθμίσει τα πλεονεκτήματα κάθε μορφής συνταξιοδοτικού πλαισίου. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι η Κυβέρνηση επιλέγει να πατά σε δύο βάρκες, στην πρόταση συνυπάρχουν στοιχεία που παραπέμπουν, τόσο σε λειτουργία ταμείου προνοίας όσο και σε ταμείο σύνταξης. Επιπλέον, επιχειρείται διαχωρισμός των εργοδοτουμένων, ειδικότερα των εργαζομένων αορίστου χρόνου, προτείνονται διαφορετικές ρυθμίσεις όσον αφορά στη συνεισφορά.

Πάγια θέση της ΑΣΔΥΚ είναι ότι οι όποιες ρυθμίσεις πρέπει να διασφαλίσουν επαρκώς τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα και να μην φέρουν σε δυσμενέστερη θέση  τους επηρεαζόμενους υπαλλήλους σε σχέση με τους υπόλοιπους συναδέλφους τους. Μια τέτοια εξέλιξη άλλωστε, θα ήταν άδικη και ηθικά επιλήψιμη.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

12.1.2021