Το νέο Σύστημα Αξιολόγησης στο Δημόσιο και η αξιολόγηση εφαρμογής του

Συνάδελφοι, συναδέλφισες,

Σας ενημερώνουμε ότι η ΑΣΔΥΚ κλήθηκε και συμμετείχε στη χτεσινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού με θέμα “Το νέο Σύστημα Αξιολόγησης στο Δημόσιο και η αξιολόγηση εφαρμογής του”.

Στη συνεδρία υποβάλαμε υπόμνημα και αναφερθήκαμε σε τοποθετήσεις και προειδοποιήσεις της ΑΣΔΥΚ, στα διάφορα προβλήματα που παρουσίασε το Νέο Σύστημα Αξιολόγησης, τόσο πριν και κατά την αξιολόγηση, κατά τη διαδικασία των ενστάσεων και μετά τις αξιολογήσεις.

Δείτε εδώ το υπόμνημα.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

12 Μαρτίου 2024