Το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει νομοσχέδιο τηλεργασίας για το Δημόσιο

Η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ), χαιρετίζει την κατάθεση, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του νομοσχεδίου με τίτλο «Ο περί Ρύθμισης του Πλαισίου Οργάνωσης της Τηλεργασίας Νόμου του 2023». Το προτεινόμενο νομοσχέδιο ρυθμίζει τα δικαιώματα των εργοδοτούμενων και τις υποχρεώσεις του εργοδότη, στις περιπτώσεις που επιτευχθεί συμφωνία για παροχή της δυνατότητας αξιοποίησης της τηλεργασίας αποκλειστικά και μόνο στον ιδιωτικό τομέα εργασίας.

Το προτεινόμενο νομοσχέδιο προβλέπει ρητά ότι η δυνατότητα για τηλεργασία θα εφαρμόζεται σε εθελοντική βάση και κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των μερών, εργοδότη-εργοδοτούμενου.

Η συζήτηση του προτεινόμενου νομοσχεδίου αρχίζει σήμερα ενώπιον της Βουλής και η ΑΣΔΥΚ αναμένει όπως τα κόμματα το διεξέλθουν σύντομα.

Αυτά που ξενίζουν την Οργάνωσή μας είναι δύο ζητήματα, γιατί το Υπουργείο Οικονομικών δεν κατέθεσε το νομοσχέδιο ρύθμισης της παροχής της δυνατότητας της τηλεργασίας και στο Δημόσιο, παράλληλα και ταυτόχρονα με αυτό του Υπουργείου Εργασίας; Και το δεύτερο, πότε προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να καταθέσει το εν λόγω νομοσχέδιο; Μετά τη διαβούλευση που είχε η Οργάνωσή μας με το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού έκτοτε δεν έχει εικόνα ως προς τον χρονικό ορίζοντα που θέτει το Υπουργείο Οικονομικών για κατάθεση του υπό αναφορά νομοσχεδίου στη Βουλή.

Η ΑΣΔΥΚ απευθύνεται προς το Υπουργείο Οικονομικών και το καλεί όπως το ταχύτερο διαμορφώσει το νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την παροχή της δυνατότητας τηλεργασίας στο Δημόσιο. Είμαστε βέβαιοι ότι μόνο πλεονεκτήματα θα δημιουργήσει η αξιοποίηση της τηλεργασίας από τους δημοσίους υπαλλήλους.

Θα είναι ευχής έργον αν αυτό το νομοσχέδιο τεθεί ενώπιον της Βουλής πριν το κλείσιμο του Σώματος για τις θερινές διακοπές έτσι ώστε να αρχίσει η εξέτασή του με τη νέα σύνοδο εργασιών του Κοινοβουλίου.

Καταληκτικά, υπενθυμίζουμε ότι, κατά την πρόσφατη πανδημική κρίση, η τηλεργασία αξιοποιήθηκε κατά κύριο λόγο από τη Δημόσια Υπηρεσία καταγράφοντας πολύ καλά αποτελέσματα, λαμβάνοντας υπόψην ότι υπό τις συγκυρίες δεν υπήρχε επαρκής χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης.

20 Ιουνίου 2023