Τοποθέτηση ΑΣΔΥΚ για τον περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμο

Η ΑΣΔΥΚ προκρίνει την τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην κατάργηση του χρονικού περιορισμού για σκοπούς απόσπασης υπαλλήλων, νοουμένου ότι και ο/η επηρεαζόμενος/η υπάλληλος συγκατατίθεται. Επισημαίνει παράλληλα ότι, η υφιστάμενη νομοθεσία θα παραμείνει ελλειμματική καθώς δεν παρέχει τη δυνατότητα στον δημόσιο υπάλληλο να διεκδικήσει αυτοβούλως απόσπαση σε άλλο Τμήμα/Υπηρεσία/Οργανισμό, χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει την συγκατάθεση του/της οικείου/ας Προϊστάμενου/ης. Η ΑΣΔΥΚ τονίζει εξάλλου ότι ο θεσμός της κινητικότητας/εναλλαξιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού μεταξύ των Τμημάτων και Υπηρεσιών του Δημόσιου αλλά και μεταξύ του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, τόσο για τους/τις Προϊστάμενους/ες, όσο και για τους/τις υπαλλήλους.

Με αφορμή την καταψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων των νομοσχεδίων που καταργούν τη μέγιστη χρονική διάρκεια αποσπάσεων των δημοσίων υπαλλήλων προς ημικρατικούς οργανισμούς και αντίστροφα, ενημερωθείτε για τη θέση της Συντεχνίας μας στο Υπόμνημα που κατέθεσε η ΑΣΔΥΚ κατά την αρχική συζήτηση του θέματος, στις 19 Φεβρουαρίου 2024, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

Επισημαίνεται ότι ο σκοπός των προτεινόμενων νομοσχεδίων είναι η τροποποίηση του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου, καθώς και του περί Απόσπασης Εργοδοτουμένων Αορίστου Χρόνου της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημόσιου Δικαίου Νόμου, αντίστοιχα, ώστε στην περίπτωση απόσπασης υπαλλήλου, αυτή να δύναται να έχει διάρκεια μέχρι τρία χρόνια και να ανανεώνεται χωρίς χρονικό περιορισμό.

15 Μαΐου 2024

Δείτε εδώ το υπόμνημα