Χωρίς επιτήρηση τα δάση, ζητείται η αυτονόμηση της Μονάδας Πτητικών Μέσων και επάρκεια πιλότων και αεροσκαφών

Την ενίσχυση της στελέχωσης με ανθρώπινο δυναμικό, πρώτιστα με έμπειρους πιλότους, και της υλικοτεχνικής υποδομής, με επαρκή αριθμό αεροσκαφών της Μονάδας Πτητικών Μέσων, ζητά η Ανεξάρτητη Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ). Συγκεκριμένα, με επιστολές προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Κωνσταντίνο Πετρίδη και Κώστα Καδή, αντίστοιχα, (ημερ. 31 Μαρτίου, 2022), επανεγείρει το πάγιο αίτημα της Μονάδας Πτητικών Μέσων για ουσιαστικότερη ενίσχυσή της, ώστε αποτελεσματικότερα να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες, με έμφαση την πρόληψη και την κατάσβεση πυρκαγιών.

Παρά τις βελτιωτικές κινήσεις, που δρομολογήθηκαν τα τελευταία χρόνια, από την Κυβέρνηση προς ενίσχυση της Μονάδας, εντούτοις παραμένουν σοβαρά προβλήματα. Προβλήματα τα οποία θέτουν υπό επισφάλεια την επάρκεια της Μονάδας σε κρίσιμες ώρες, με την εκδήλωση μιας μεγάλης πυρκαγιάς. Η Μονάδα ταλανίζεται από την έλλειψη πιλότων, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο η Κυβέρνηση να εκμισθώνει έναντι υψηλού κόστους υπηρεσίες πιλότων από άλλες χώρες όπως και αεροσκάφη, καθώς είναι ανεπαρκής ο αριθμός τους.

Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, τα μέλη του Κλάδου Τμήματος Δασών της ΑΣΔΥΚ, στη Μονάδα Πτητικών Μέσων, αποφάσισαν όπως απέχουν από την οποιαδήποτε πτητική δραστηριότητα και συμμετοχή στο πρόγραμμα επιφυλακής για δασική προστασία, αρχής γενομένης από την 1η Μαϊου, 2022, που οριοθετείται η έναρξη της περιόδου υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών.

Συνάμα, η ΑΣΔΥΚ στις επιστολές προς τους Υπουργούς υποβάλλει δύο αιτήματα με στόχο την υποστήριξη της Μονάδας Πτητικών Μέσων. Ειδικότερα, προτείνεται η αυτονόμηση της Μονάδας, προκειμένου να αποκτήσει αυτοτέλεια και με την παράλληλη εισαγωγή σύγχρονων συστημάτων διαχείρισης περιστατικών, θα δύναται να εκτελεί αποτελεσματικότερα την αποστολή της. Το δεύτερο αίτημα αφορά στην επαναφορά του επιδόματος πτήσης στους πιλότους, (καταβαλλόταν ως το 2012), αφού εκτιμάται ότι αυτό το ωφέλημα θα προσελκύσει το ενδιαφέρον πιλότων για εργοδότηση στη Μονάδα.

Καταληκτικά, η ΑΣΔΥΚ καλεί τους Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας όπως εξετάσουν τα σοβαρά προβλήματα και τα αιτήματα των εργαζομένων της Μονάδας Πτητικών Μέσων το ταχύτερο και μακριά από λογιστικές πράξεις, προκειμένου να θωρακιστεί επαρκώς η Μονάδα, ώστε να ανταποκρίνεται με μεγαλύτερη ικανότητα στα αυξημένα καθήκοντά της, με πρώτιστο αυτό της πρόληψης και της πυρόσβεσης, εξασφαλίζοντας τις μέγιστες δικλείδες ασφάλειας προς διαφύλαξης του κυπριακού δάσους και ελαχιστοποίησης του κινδύνου εκδήλωσης τραγωδιών, όπως η χώρα μας βίωσε στο πρόσφατο παρελθόν.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου

31 Μαρτίου, 2022