Υπόμνημα για την τροποποίηση του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2021

9 Φεβρουαρίου, 2022

Πρόεδρο και Μέλη,

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως,

Βουλή των Αντιπροσώπων

 

Κύριε Πρόεδρε και Μέλη της Επιτροπής

Θέμα: Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία (Τροποποιητικός) (Αρ.4) Νόμος του 2021

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, που αποτελεί πρόταση νόμου του βουλευτή, κ. Μαρίνου Μουσιούττα, κατόπιν μελέτης, η ΑΣΔΥΚ έχει διαμορφώσει τη θέση της ως εξής:

  • οι κυβερνητικές εξετάσεις είναι χρήσιμο να διενεργούνται ετησίως, έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα σε όσο το δυνατό περισσότερους νέους απόφοιτους Τριτοβάθμιας και Ανώτερης Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν, χωρίς να αναγκάζονται να περιμένουν την επόμενη διεξαγωγή των εξετάσεων, για περίοδο μέχρι και δύο χρόνια.
  • η ισχύς των εξετάσεων να διαρκεί για περίοδο δύο χρόνων, έτσι ώστε ένας υποψήφιος ο οποίος είναι ικανοποιημένος από το βαθμό που εξασφάλισε να μην παρακάθεται εκ νέου σε εξέταση, μειώνοντας το κόστος, τόσο για τον υποψήφιο αλλά και για το κράτος που αναλαμβάνει τη διενέργεια των εξετάσεων.
  • η διαγραφή από τον κατάλογο επιτυχίας σε περίπτωση αποδοχής θέσεως, κατά την άποψή μας, ενδέχεται να είναι αντισυνταγματική αφού δυνατόν να εγκλωβίζει τον υποψήφιο και να του αφαιρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει μια καλύτερη θέση ή μια θέση η οποία ταιριάζει περισσότερο στις σπουδές και στα ενδιαφέροντα του. Για το λόγο αυτό, θεωρούμε ότι είναι άδικη για τον επιτυχόντα και επιπρόσθετα, αντιστρατεύεται την Ευρωπαϊκή οδηγία για κινητικότητα στο Δημόσιο.
  • ένα άλλο ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει τη Βουλή, αφορά στο ενδεχόμενο ο αριθμός των επιτυχόντων (οι οποίοι περιλαμβάνονται στους καταλόγους) να εξαντληθεί σε περίοδο πριν την ολοκλήρωση των δύο χρόνων. Αυτό το ενδεχόμενο δυνατόν να οδηγήσει σε πρακτικό αλλά και νομικό κώλυμα.

Γίνεται αντιληπτό ότι, η εγγραφή της πρότασης νόμου στοχεύει στον τερματισμό της κατάστασης που παρατηρείται σήμερα, με επιτυχόντες οι οποίοι, αφού εξασφαλίσουν θέση εργασίας, μετά την παρέλευση σύντομου χρονικού διαστήματος, μεταπηδούν σε άλλη Υπηρεσία/Τμήμα, με αποτέλεσμα το πρώτο Τμήμα να παραμένει με κενές θέσεις και να καλείται εκ νέου να προβεί σε διαδικασία επιλογής υπαλλήλων. Ωστόσο, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναζητηθούν άλλες δικλείδες ενώ και τα Τμήματα/Υπηρεσίες θα πρέπει να φροντίζουν να κάνουν και να διατηρούν το Τμήμα/Υπηρεσία τους ελκυστικό/η από κάθε άποψη (προοπτικές προαγωγών, συνθήκες και περιβάλλον εργασίας κ.λ.π), έτσι ώστε υποψήφιοι οι οποίο έρχονται να παραμένουν και μην αναζητούν άλλη θέση στο δημόσιο.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου,

Με εκτίμηση,

 

Δρ Γιώργος Χωραττάς

Πρόεδρος